Aa-LandenNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleUit uw buurtVoorpagina

Aa-landen krijgt de eerste klimaatstraat van Zwolle

Zwolle – De Bernisse en kleine Alm in de wijk Aa-landen krijgen een opknapbeurt. De woonomgeving, opritten en straten zijn verouderd, versteend en niet opgewassen tegen de klimaatveranderingen met hevige regenbuien. De vernieuwing van de buurt gebeurt met de ideeën van een Klimaatstraat en met inbreng en inzet van bewoners.

Een aantal bewoners nam contact op met de gemeente Zwolle, omdat ze ontevreden waren over de inrichting en onderhoud van hun woonomgeving. Wijkbeheerder Monique Wiegers: “Met deze bewoners ben ik de straat doorgelopen en hebben we alle punten verzameld die verbeterd kunnen worden. Wat ik heel bijzonder vond, was dat de bewoners direct al aangaven dat zij het ook wel zelf wilden doen.”

Omdat Bernisse in de top 25 staat van straten die te maken krijgen met ernstige wateroverlast bij hevige regenbuien, zag de gemeente een kans om samen met bewoners, waterschap WDODelta en woningcorporatie SWZ van de straat een Klimaatstraat te maken.

De woonomgeving, opritten en straten zijn verouderd, versteend en niet opgewassen tegen de klimaatveranderingen met hevige regenbuien.

Klimaatstraat

Een Klimaatstraat is beter bestand tegen de klimaatveranderingen en zo ingericht dat het leef- en woonklimaat goed is voor mens en dier. Dat betekent meer groen en minder tegels. Grond, grint, waterpasserende bestrating voeren overtollig regenwater sneller af. Planten, bomen, bloemen en struiken werken verkoelend, voorkomen hittestress en trekken vogels en insecten aan.

Wethouder Klimaatadaptatie Ed Anker: “Dit is een heel bijzonder project. Ik complimenteer de bewoners die oog hebben voor de gevolgen van de klimaatveranderingen en dat niet alleen in de openbare ruimte willen oplossen, maar ook op hun privéterrein.”

Eerste Klimaatboom

In Bernisse komt de eerste Klimaatboom van Zwolle. Het regenwater van de daken wordt opgenomen in een buffer van ondergrondse kratten rond de Klimaatboom en vervolgens in een droge periode door de boomwortels opgenomen.

Meer groen, minder tegels. De verwijderde bushalte wordt betrokken bij het groen.

Duurzaam

In de straat wordt een aantal bomen gekapt. Het hout wordt gebruikt voor de ontmoet- en speelplekken met duurzame bankjes en speeltoestellen. Deze ontmoetplekken zullen het buurtgevoel en daarmee de saamhorigheid in de straat versterken.

Bewonersinitiatief

Initiatiefnemers en bewoners Jelle en Leonie doen van begin af aan mee: “We zijn verrast door wat er allemaal kan en dat de gemeente dit met ons wil doen. We dachten dat de gemeente hele andere ideeën en belangen zou hebben. Nu ligt er een supervet plan, wat een mooi groot cadeau is voor onze straat.”
Wethouder openbare ruimte William Dogger: “Dit participatieproject is een inspiratie voor andere inwoners dat als een vliegwiel een beweging van initiatieven op gang kan brengen.”

Ook het onderhoud nemen de bewoners voor hun rekening. Wijkbeheerder Monique Wiegers: “Er zijn geen betere ambassadeurs dan de bewoners zelf. Zij zijn ook langs de deuren gegaan van bewoners die zich nog niet hadden aangemeld om mee te doen. Nu doet iedereen mee.”

Planning

De eerste werkzaamheden voor de metamorfose van Bernisse/Alm zijn begonnen. In de zomer 2019 wordt de eerste Klimaatstraat in Zwolle opgeleverd.

Het hout van de gekapte bomen wordt hergebruikt.

Gerelateerde artikelen

Back to top button