Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Zwolle-Zuid, Cibap en Rijnlaan in beeld voor permanent AZC

Zwolle – Gemeente Zwolle heeft drie plekken die mogelijk kansrijk zijn voor een permanente vluchtelingen-opvanglocatie in de stad. Het gaat om het kantoorpand aan de Rijnlaan 25 in de Aa-landen, waar dit jaar tijdelijk statushouders komen te wonen, en een kavel aan de Professor Feldmannweg in Zwolle- Zuid en de Cibap locatie aan de Nijverheidstraat 11. Deze drie locaties gaat de gemeente samen met het COA de komende maanden verder onderzoeken op geschiktheid. Hierbij betrekt zij ook de bewoners en belanghebbenden van de wijken waar de mogelijke locaties liggen.

Het is dus nog niet zeker of de opvang op deze plekken komt. Om dat uit te zoeken, start de gemeente nu samen met het COA een nader onderzoek. In dat onderzoek wordt bijvoorbeeld gekeken of een permanente opvanglocatie op die plek past, hoeveel andere bijzondere doelgroepen er in de omgeving al wonen en of dit dan wel of niet passend is, of een opvanglocatie op die plek andere (gebieds)ontwikkelingen niet in de weg staat en of de locatie goed bereikbaar is. Ook wordt gekeken naar verbouwingsmogelijkheden en de financiën.

Locatie Zwolle-Zuid

Locatie Aa-Landen

© rtv focus zwolle

Locatie Cibap

Foto © Cibap

Meedenken

De bewoners en andere belanghebbenden van de wijken van de kansrijke locaties, ontvangen deze maand een brief met informatie hoe ze kunnen meedenken via onder andere het digitale platform Open Stad. Omdat het om een groot aantal brieven gaat, wordt de brief over meerdere dagen bezorgd. Dat wat de gemeente uit die wijken ophaalt dient mede als input voor de definitieve afweging. Naar verwachting ligt er dan in september een voorstel met mogelijk twee of drie locaties.

Het is uiteindelijk de gemeenteraad die op basis van dit voorstel het definitieve besluit neemt over de locaties. De raad vindt het belangrijk om nu alle ruimte te geven aan de inwoners en belanghebbenden om mee te denken. De opbrengsten daarvan betrekt de raad graag bij het debat over het definitieve voorstel. Daarbij kunnen inwoners uiteraard nog inspreken.

Zodra er besloten is dat er ergens een definitieve opvanglocatie komt, ontvangen omwonenden en belanghebbenden van de betreffende plek hierover een informatiebrief en een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst.

De permanente opvanglocatie is nodig omdat de huidige opvang aan de Meeuwenlaan tijdelijk is. Hier verblijven sinds juni 2023 zo’n 300 statushouders en vluchtelingen die grote kans hebben op een permanente status. Vanaf 2027 is het de bedoeling dat er minimaal twee en maximaal drie permanente opvanglocaties in Zwolle zijn voor 717 vluchtelingen.

Doorlopend proces

Omdat het niet zeker is dat één of meerdere van de locaties die nu verder onderzocht worden, het ook echt worden, blijft de gemeente zoeken naar mogelijkheden. Mochten er tijdens het onderzoek nog nieuwe mogelijke geschikte plekken naar voren komen dan zal de gemeente deze ook onderzoeken. Blijken deze kansrijk, dan krijgen ook de omwonenden van deze locaties de mogelijkheid om mee te denken. Mede gezien de gevolgen van de spreidingswet, waarbij Zwolle 717 opvangplekken moet vinden, is de zoektocht naar opvangplekken een doorlopend proces.

De provincie Overijssel blijft zich samen met de gemeente inzetten voor de opvang van vluchtelingen. Zowel op de korte als lange termijn. Er is sprake van een groot en acuut opvangtekort in Nederland. Er zijn op dit moment 96.000 opvangplekken nodig. Dit zijn plekken voor mensen die nu in Nederland zijn en een plek nodig hebben. De nood is en blijft dus de komende tijd hoog. De gepresenteerde plannen en voornemens in het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet veranderen daar voorlopig niets aan en bieden op korte termijn geen oplossing voor dit probleem.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren