Nieuws uit ZwolleOnderwijs & WetenschapVideo NieuwsVoorpagina

VIDEO – Van veilig onderkomen naar regulier onderwijs: Oekraïense leerlingen maken de overstap

Oekraïense school sluit na twee jaar

Zwolle  – De Oekraïense school op de Oosterenk in Zwolle sluit na twee jaar haar deuren. De tijdelijke school bood onderwijs aan kinderen uit Oekraïne die vanwege de oorlog hun thuisland moesten ontvluchten. Nu, na een intensieve periode van taalonderwijs en aanpassing, maken de leerlingen de overstap naar reguliere scholen in Zwolle.

Naar de reguliere scholen

Leonie Hercules, directeur van de Oekraïense school, blikt met gemengde gevoelens terug. “Het lijkt triest, maar het is ook heel mooi,” zegt ze. “We zien steeds meer kinderen teruggaan naar de reguliere scholen, en dat was ook ons doel.” Hercules benadrukt dat de school een veilige omgeving bood waarin kinderen de Nederlandse taal leerden en zich veilig voelden. “Dit was vooral een plek waar ze elkaar konden ontmoeten en een veilige zone waar ze konden spelen. Vooral in de kleutergroepen was dit zichtbaar. Over de oorlog werd niet gepraat; dat ondervingen we met muzieklessen en creatieve activiteiten. Hier durfden de kinderen zich open te stellen en hun gevoelens te uiten zonder er letterlijk over te praten.”

Dit was vooral een plek waar ze elkaar konden ontmoeten en een veilige zone waar ze konden spelen. Vooral in de kleutergroepen was dit zichtbaar. Over de oorlog werd niet gepraat. Leonie Hercules

Nederlandse taal, het Oekraïens en rekenen

In de afgelopen twee jaar hebben ongeveer 160 kinderen onderwijs gevolgd op de basisschool en nog eens 140 leerlingen op de Internationale Schakelklas (ISK). Ongeveer 100 kinderen zijn inmiddels succesvol doorgestroomd naar reguliere scholen in Zwolle. Het lesprogramma was gericht op de Nederlandse taal, maar ook op het bijhouden van Oekraïens en rekenen. Engels werd in het tweede jaar geschrapt vanwege de hoge belasting voor de leerlingen.

Emotionele ontwikkeling

Tetyana Kevorkian, een van oorsprong Oekraïense onderwijsassistent en tolk, beschrijft de afgelopen twee jaar als zeer waardevol. “Het was belangrijk voor de kinderen om eerst gezamenlijk op school te zitten voordat ze de overstap naar een reguliere school maakten,” vertelt ze. Er zat ook een andere kant aan. De leerlingen bleven in de eigen Oekraïense bubbel zitten: “Voor hun emotionele en sociale ontwikkeling was het beter,”, gaat Kevorkian verder, “maar nu wordt het een moeilijke drempel om over te stappen naar het reguliere onderwijs. Maar dat is voor iedereen hetzelfde. Ze hebben informatie ontvangen, woordjes en begrippen geleerd, maar echt praten leren ze pas op de reguliere school.”

 

Ze hebben informatie ontvangen, woordjes en begrippen geleerd, maar echt praten leren ze pas op de reguliere school. Tetyana Kevorkian

 

In de omgeving

De afgelopen maanden stonden in het teken van het herplaatsen van leerlingen. Hercules legt uit dat hoewel de meeste kinderen naar reguliere scholen zijn gegaan, sommigen speciale zorg nodig hadden en naar speciale basisscholen zijn verwezen. Het was een logistieke uitdaging om alle kinderen passend onderwijs te bieden, waarbij soms ook net iets verder naar school moet worden gefietst.

Schoolreisjes en lunchpakketten

Kevorkian is nog steeds in contact met de scholen, ouders en kinderen om hen te ondersteunen bij hun integratie. Ze merkt op dat cultuurverschillen en andere schoolregels soms voor verwarring zorgen. “In Oekraïne is het onderwijs strenger en zijn ouders veel meer betrokken bij de school,” legt ze uit. Ze helpt ouders bijvoorbeeld bij praktische zaken zoals hoe schoolreisjes en lunchpakketten werken in Nederland.

Niet alle kinderen blijven in Nederland. Sommigen verhuizen verder naar andere landen, zoals Duitsland. Hercules beschrijft hoe ze onlangs een leerling uitzwaaide die naar Duitsland vertrok. “Het betekent weer een nieuwe start, meegaan in het systeem, vaak met een moeder alleen. Soms is er gezinshereniging, en dat is mooi omdat je misschien je familie ontmoet. Maar het brengt ook veel onzekerheid, want je moet een nieuwe taal leren. Gelukkig is Duits in Latijns schrift, terwijl Oekraïens in het Cyrillisch is.”

 

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren