indeling watergangen

Natuur & Duurzaam

WDODelta gaat door met nieuwe indeling van watergangen

Zwolle – Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat de nieuwe indeling van watergangen volgens plan verloopt. Het Algemeen bestuur van…

Meer
Natuur & Duurzaam

Zijn de sloten goed schoongemaakt?

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta controleert in de periode van 19 november tot begin december of de ‘schouwsloten’ en duikers…

Meer
Back to top button