Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Onenigheid tussen aangrenzende gemeenten om windmolens

Zwolle – In het gebied op de gemeentegrens van Zwolle met Zwartewaterland in de Mastenbroekerpolder zijn 10 windmolens gepland door de Ondernemerskring Genemuiden (OKG). Swollwacht vindt dat hier niet voldoende over is gecommuniceerd, en stelt vragen aan het Zwols college van burgemeester en wethouders.

De OKG heeft brieven gestuurd naar de gemeente Zwartewaterland en de provincie, maar niet naar de gemeente Zwolle. Het college heeft vervolgens zelf contact gezocht met de buurgemeente. Zij heeft aangekondigd in de toekomst nauw betrokken te willen worden vanwege de ruimtelijke impact en nabijheid van het project. Zoals ook al wordt samengewerkt bij het opstarten van het gebiedsproces in Haerst en Genne-Holten.

Stadshagen

Inwoners van Stadshagen hebben hiermee het laatste woord, in afstemming met gemeentes Zwolle en Kampen. Het project voor de windmolens ligt er wel degelijk. Echter laat wethouder Rietman van Genemuiden in een interview met De Stentor op 30 augustus weten het veel te prematuur te vinden wat de OKG naar buiten heeft gebracht aan planvorming. Het college wil eerst met de raad en de bewoners uit het gebied verkennen wat er mogelijk is.

Gezien het grote krachtenspel en de stappen van omliggende gemeenten en provincies om zoekgebieden voor grootschalige energie opwek vast te leggen, is dit een doorgaand en open proces. De gemeente Zwolle houdt hierover contact binnen de RES regio, maar ook in de aangrenzende gebieden, zoals de noordkant van de Veluwe. Daarnaast zijn er nog initiatiefnemers actief die zonder eerst af te stemmen met de gemeenten, met wind en zonnepark plannen de publiciteit zoeken. Dit kan onrust veroorzaken. Leidend voor Zwolle zijn de signalen vanuit de omliggende gemeenten, daar ligt immers in eerste instantie de bevoegd gezag rol.

Gerelateerde artikelen

Back to top button