Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Mogelijk eenrichtingsverkeer op de Boven-IJssel voor alle scheepvaart door aanhoudende droogte

Beroepsvaart omvaren via Waal en IJsselmeer, recreatie via de Randmeren

Zwolle –  In verband met de aanhoudende droogte gaat Rijkswaterstaat mogelijk nieuwe maatregelen nemen om de nadelen voor aanhoudende droogte te beperken. Dit betekent voor onze regio dat eventueel eenrichtingsverkeer wordt ingesteld op de Boven-IJssel.

Dit gaat dan gelden voor alle scheepvaart vanaf een minst gepeilde diepte (MGD) van 1,45 meter. Dit is mogelijk noodzakelijk vanwege de dalende waterstanden op de IJssel. Hierdoor wordt de vaargeul steeds smaller en kan er niet meer veilig in twee richtingen worden gevaren.

Tekst gaat verder onder de foto

Scheepvaart vanuit Duitsland richting Kampen en de Twentekanalen moet na het ingaan van deze maatregel omvaren via de Waal, het Amsterdam-Rijnkanaal en het IJsselmeer. De recreatievaart kan er voor kiezen om gebruik te maken van de Randmeren. Vanwege de waterstanden is de Waal de optimale route. Rijkswaterstaat adviseert deze route zodat het water in de stuwpanden in Nederrijn op peil gehouden kan worden.

Het is droog in Nederland. De incidentele en plaatselijke buien bieden een aantal dagen beperkt verlichting. Naar verwachting zullen vanaf volgende week de droogte en de effecten ervan verder toenemen. De verschillen in Nederland zijn groot. In het oosten, zuiden en Zeeland zijn de effecten het meest nijpend voor de scheepvaart, de landbouw en de natuur. .

Gerelateerde artikelen

Back to top button