BouwKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieWonenZorg & Welzijn

Wooncoöperaties dragen bij aan betaalbare woningen

Zwolle – Onderzoek wijst uit dat wooncoöperaties (Let op, dit zijn geen wooncorporaties) kunnen bijdragen aan het voor langere tijd beschikbaar zijn van betaalbare woningen. Dat blijkt uit een nota die wethouder Dorrit de Jong stuurt aan de gemeenteraad van Zwolle.

Een wooncoöperatie is een vorm van collectief eigenaarschap en wonen waarbij de leden van de coöperatie samen verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, de bouw en het beheer van hun gebouw. Wooncoöperaties zijn nieuw voor Zwolle en ook in Nederland is het nog relatief onbekend. In omringende landen zoals Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk kennen wooncoöperaties een lange geschiedenis. Sinds 2015 worden wooncoöperaties genoemd in de Woningwet en enkele Nederlandse steden zijn Zwolle al voorgegaan. Het bekendste voorbeeld is ‘De Warren’ in Amsterdam, de eerste nieuwbouw wooncoöperatie van Amsterdam, waar de leden verwachten dat ze voor de kerst in hun woningen kunnen gaan wonen.

Geen winstoogmerk

Wooncoöperaties kunnen een bijdrage leveren aan duurzame, betaalbare woningen aangezien
coöperaties geen winstoogmerk hebben. De waardeontwikkeling van de woningen is irrelevant,
aangezien de wooncoöperatie niet geïnteresseerd is in het verkopen van hun woningen. Er is sprake
van een woonvorm die op de markt niet zelfstandig tot stand komt.

Doordat leningen op lange termijn afbetaald kunnen worden en leden van de wooncoöperaties huur aan zichzelf betalen ontstaat er vermogensopbouw dat gebruikt kan worden voor onderhoud of financiering van nieuwe wooncoöperaties. Er is sprake van een nieuw model woonvorm dat de voordelen van kopen en huren
combineert voor de ‘huurders’, die allen lid zijn van de wooncoöperatie.

Collectief gebruik

In een wooncoöperatie is er sprake van een collectief element tussen bewoners en gebruikers van het
gebouw. Alle bewoners zijn lid van een vereniging, waardoor ze allemaal mede-eigenaar zijn. Samen
kunnen ze diensten en producten inkopen of combinaties van wonen en zorg faciliteren. Ze
onderscheiden zichzelf ten opzichte van woningcorporaties in de zin dat de hurende eindgebruikers via
lidmaatschap eigenaar zijn. Hierdoor kunnen ze actief keuzes maken ten aanzien van het gebouw, de
wijze van ontwikkelen van de woonvorm, het beheer en het eigendom.

Vanwege de genoodzaakte financiering in verschillende fases voorafgaand aan de realisatie moet de
wooncoöperatie een behoorlijk deel van de benodigde middelen als eigen geld inbrengen. Dit kan
vorm krijgen via crowdfunding of door middel van subsidies die in het land mondjesmaat worden
opgezet.

Stappenplan

Aangezien wooncoöperaties bijdragen aan betaalbare woningen, duurzaamheid en een leefbare samenleving, is er beleid nodig om wooncoöperaties actief te stimuleren. De gemeente heeft daarvoor een stappenplan opgezet. De stappen zijn als eerste het toetsen van de behoefte, als tweede een Go / No go moment, vervolgens het oprichten van een steunpunt die initiatieven met raad en daad terzijde staat, het opnemen van wooncoöperaties in de woningbouwprogrammering, het maken van een kaartenbak met aangewezen geschikte locaties voor wooncoöperaties,  het definiëren van een op wooncoöperaties toegespitste grondprijs, en tenslotte het dichten van het financieringsgat voor een gelijk speelveld.

Wanneer de gemeenteraad beslist tot een ‘go’, werkt men het stappenplan uit tot een plan van aanpak.

 

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button