VWS

Zorg & Welzijn

3 miljoen extra voor dak- en thuislozen

Inwoners die om wat voor reden dan ook dak- of thuisloos raken vormen een kwetsbare groep in onze samenleving. Dakloosheid…

Meer
Back to top button