staushouders

Zorg & Welzijn

Statushouders starten eerder met opbouwen toekomst in regio

Statushouders die in de tijdelijke regionale opvanglocatie (ROL) in Zwolle worden gehuisvest, beginnen hier al met het inburgeringstraject. Ook maken…

Meer
Zorg & Welzijn

Laat een statushouder bij je logeren

Statushouders die verblijven in een AZC en wachten op een eigen woning de mogelijkheid geven te logeren in een gastgezin.…

Meer
Back to top button