Christunie

Politiek & Opinie

Reinier Mulder: 25 jaar gemeenteraadslid in Zwolle

Reinier Mulder (ChristenUnie) is het langstzittende raadslid in de Zwolse gemeenteraad. Mulder heeft Kunst, cultuur en subsidiebeleid, Senioren, Volkshuisvesting en…

Meer
Back to top button