Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleVoorpagina

Ralph Keuning treedt terug als directeur/bestuurder van Museum de Fundatie, Rob Zuidema volgt hem tijdelijk op

Zwolle – Ralph Keuning heeft, in overleg met de Raad van Toezicht van Museum de Fundatie, besloten terug te treden als directeur/bestuurder van Museum de Fundatie. Daarmee wil hij ruimte maken voor een nieuwe fase in de ontwikkeling van het museum. Hij heeft besloten zijn loopbaan elders voort te zetten, onder meer als zelfstandig adviseur voor verschillende opdrachtgevers. Om een zorgvuldige voortgang en afronding van langlopende projecten voor het museum en de regio te waarborgen, zal Ralph Keuning in een externe adviseursrol de directie gaan adviseren en ondersteunen, onder andere bij de planontwikkeling van “De Rode Loods”, reeds geplande tentoonstellingen en bij fundraising.

Totdat een nieuwe directeur/bestuurder is gevonden, wordt Rob Zuidema, nu interim zakelijk directeur, benoemd tot bestuurder. Hij blijft aan als “kwartiermaker”, om alvast een begin te maken met de noodzakelijke organisatieveranderingen.

Museum de Fundatie is in de afgelopen vijftien jaar, onder leiding van Ralph Keuning, exponentieel gegroeid van 30.000 naar ruim 250.000 bezoekers per jaar. Het museum kreeg in Nederland grote bekendheid en heeft een internationale reputatie verworven. Dit is bereikt met een aansprekend tentoonstellingsprogramma, met het toevoegen van belangrijke werken aan de eigen collectie en middels effectieve marketing. De uitbreiding van Museum de Fundatie in Zwolle met de spectaculaire wolk heeft het museum een iconische uitstraling gegeven. Financieel is het museum gezond, mede door actieve fundraising in de afgelopen jaren. De Raad van Toezicht spreekt haar waardering uit voor de grote inhoudelijke deskundigheid en het engagement waarmee Ralph Keuning zich heeft gewijd aan Museum de Fundatie.

Feit is dat de exponentiële groei ook een wissel heeft getrokken op de medewerkers van Museum de Fundatie, die ook een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het behaalde succes. De interne organisatie is niet meegegroeid met de toegenomen bezoekersaantallen. Ook was er te weinig aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en de werksfeer. Het is duidelijk geworden dat de interne organisatie en de werkcultuur van Museum de Fundatie moeten veranderen.

Daarom heeft de Raad van Toezicht besloten te zoeken naar een nieuwe directeur/bestuurder die de volledige verantwoordelijkheid krijgt over Museum de Fundatie. Deze nieuwe directeur/bestuurder zal zich in de eerste fase richten op het creëren van een veilige en uitdagende werkomgeving. Daarnaast krijgt de nieuwe directeur/bestuurder de opdracht om een heldere en duurzame strategie te ontwikkelen voor de huidige twee locaties in Zwolle en Heino/Wijhe, en de toekomstige derde locatie “De Rode Loods”, in de Spoorzone van Zwolle.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren