Extra energietoeslag van € 500 voor huishoudens met laag inkomen

Alle inwoners die dit jaar terecht een eenmalige energietoeslag van € 800 hebben gekregen krijgen automatisch een extra energietoeslag van € 500. Inwoners die nog niet eerder de toeslag hebben gehad, kunnen tot 1 februari 2023 een aanvraag indienen. Zij ontvangen het bedrag van € 1.300 in één keer.

De gemeente betaalt de energietoeslag aan Zwolse huishoudens met een laag inkomen (tot 130% van het sociaal minimum).