Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVerkeerVoorpagina

Buurtbewoners Eekwal zijn hardrijders zat: ‘Sluit Kamperpoorterbrug af’

De Eekwal wordt veelvuldig gebruikt als sluiproute en racebaan

Zwolle – Tijdens de gemeenteraadsvergadering afgelopen maandag hebben buurtbewoners van de Eekwal hun zorgen uitgesproken over de verkeerssituatie in hun straat. Marjolein Oosterloo, mevrouw Gouwenberg en mevrouw van Engelen namen het woord namens de bewoners en drongen aan op snelle en effectieve maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Verontrustend

Marjolein Oosterloo begon haar betoog met een schrijnend beeld van de dagelijkse realiteit op de Eekwal: “Een klein meisje met een loopfietsje op een stoepje waarbij auto’s met 50 kilometer per uur langs scheuren, vaak onderweg naar koffieshop De Tulp. De Eekwal is verworden tot een racebaan, gevaarlijk voor zowel bewoners als voetgangers,” aldus Oosterloo.

Sinds 2016 woont zij met haar gezin in de binnenstad, waar zij aanvankelijk met enthousiasme betrokken waren bij diverse plannen van de gemeente om de verkeerssituatie aan te pakken. “Wij gingen ervan uit dat de herinrichting van de Eekwal niet lang meer zou duren,” vervolgde Oosterloo. Maar ondanks herhaaldelijke beloftes en diverse gemeentelijke bijeenkomsten is er volgens haar niets substantieels veranderd. Het wachten tot 2027 op concrete maatregelen noemt zij onacceptabel: “Mijn vertrouwen in de daadkracht van de gemeente is verdwenen. Wie voelt zich verantwoordelijk als mijn dochter wordt doodgereden?”

Wie voelt zich verantwoordelijk als mijn dochter wordt doodgereden? M Oosterloo – Bewoner Eekwal

Kamperpoortenbrug zou wat betreft de bewoners afgesloten mogen worden voor doorgang naar de Eekwal © rtvfocuszwolle

Kamperpoortenbrug afsluiten voor verkeer

Mevrouw Gouwenberg sloot zich aan bij de zorgen van Oosterloo en gaf aan dat bewoners al sinds 2012 hun zorgen kenbaar maken bij de gemeente. “Iedere dag dat er niets gebeurt, lopen we risico op ongelukken. Dat willen we graag snel opgelost zien,” benadrukte Gouwenberg. Zij pleit ervoor om de Eekwal ter hoogte van de Kamperpoortenbrug af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Dit voorstel wordt breed gedragen door de buurt en zou het sluipverkeer verminderen, waardoor de straat veiliger wordt voor de zestien kinderen die er wonen.

Om aan te geven hoe erg het is en dat de buurt toch echt de gemeente nodig heeft blijkt wel uit de uitspraak van de derde inspreekster mevrouw van Engelen: “De Eekwal is gewoon één grote racebaan. Als je sommige bestuurders erop aanspreekt, volgen er scheldwoorden”.

Beeld uit presentatie bewoners: Gewenste situatie.

Beloofde maatregelen blijven uit

Ondanks hun betrokkenheid en participatie in verschillende gemeentelijke werkgroepen en stadscafés, blijven de beloofde maatregelen uit. “Het instellen van een 30 km-zone heeft niet geholpen om het hardrijden te voorkomen. Uit het onderzoek van 2021 blijkt dat 15% van het verkeer tussen de 37 en 75 km per uur rijdt in een 30 km-zone. Dat komt neer op 9.000 auto’s die te hard rijden in één week,” lichtte Gouwenberg toe.

Nieuwe Havenbrug zou enige mogelijkheid moeten zijn voor toegang tot de Eekwal © rtvfocuszwolle

Oproep tot actie

Alle drie de  insprekers willen dat de veiligheid van de inwoners van Zwolle prioriteit moet krijgen en riepen de raad op om snel actie te ondernemen. “Grijp in op zeer korte termijn. Zorg dat de veiligheid van de inwoners van Zwolle bovenaan de agenda staat,” aldus Oosterloo. Gouwenberg voegde toe: “Ons pleidooi is om zo snel mogelijk een verkeersbesluit te nemen waarmee de Eekwal ter hoogte van de Kamperpoortenbrug wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Wij kunnen ons voorstellen dat dit eerst met tijdelijke maatregelen moet, maar dát er wat moet gebeuren, lijkt ons duidelijk.” Wat de buurt betreft zou het neerzetten van plantenbakken die  de snelheid afremmen ook een optie zijn als het afsluiten niet op korte termijn kan.

Dat de bewoners dan niet meer via de Kamperpoortenbrug naar de snelweg kunnen is voor mevrouw Oosterloo geen enkel probleem. “Het nadeel weegt op geen enkele manier op tegen de onveiligheid die we nu ervaren.”

2019

De strijd om een verkeersluwe Eekwal is al lange tijd gaande. In april 2019 kwam de buurt in actie om de snelheid in de straat naar beneden te krijgen. Bewoners van de Eekwal spoten  toen met krijtverf het cijfer dertig op het wegdek. Het markeerde het begin van een campagne van bewoners die aandacht vroeg voor een verkeersveilige binnenstad.

De buurtbewoners hopen nu dat de gemeente hun oproep serieus neemt en snel werk maakt van de beloofde verbeteringen om de verkeersveiligheid op de Eekwal te waarborgen. Wat de uitkomst daarvan gaat worden is vooralsnog onbekend. ChristenUnie, GroenLinks, D66 en PvdA stelden op 7 juni raadsvragen over dit onderwerp. Wethouder Monique Schuttenbeld moet voor 9 juli met een antwoord komen.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren