KabelkrantNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Zwolse scholen en gemeente voor kinderen met dyslexie

Zwolle – De afgelopen twee jaar werkten schoolbesturen en gemeente Zwolle samen aan het verbeteren van ondersteuning voor kinderen met dyslexie. Dit gezamenlijke initiatief, de Proeftuin Dyslexie, richtte zich op preventie en het versterken van lees- en spellingonderwijs. Na een eerste evaluatie van deze proeftuin is besloten de gekozen aanpak voort te zetten.

De proeftuin, uitgevoerd tijdens de schooljaren 2022-2023 en 2023-2024, toont aan dat een gecombineerde inspanning van scholen en gemeente de moeite waard is om in te zetten voor goed lees- en spellingonderwijs.

Schoolbesturen zijn gestart met het in kaart brengen waar de behoeften liggen. Vervolgens is in samenwerking met Dyslexie Centraal een bijeenkomst gehouden voor onderwijsprofessionals met als doel: kennis en vaardigheden vergroten. Wanneer docenten signalen sneller herkennen, kunnen ze beter passende instructie en ondersteuning bieden.

Vanuit het Sociaal wijkteam is er een poortwachter aangesteld die aanvragen voor dyslexiezorg beoordeelde.

Sanne Roerink namens de Zwolse schoolbesturen: ‘Met de proeftuin hebben we een eerste mooie start gemaakt in het samenwerken van Zwolse schoolbesturen rondom het versterken van lees- en spellingonderwijs. We zijn er nog niet, daarom gaan we samen verder om van elkaar te blijven leren en bij te dragen aan inclusiever onderwijs.’

Wethouder jeugd Michiel van Willigen: ‘Het doel blijft om kinderen met dyslexie zo goed mogelijk te ondersteunen binnen het onderwijs en onnodig beroep op gespecialiseerde zorg te voorkomen, zodat deze beschikbaar blijft voor kinderen die het echt nodig hebben. Uitgangspunt is dat we voor elk kind naar de beste oplossing zoeken.’

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren