Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

‘Zwolse eisen thuisondersteuning voor veel kleine zorgaanbieders niet haalbaar’

VVD en D66 maken zich zorgen over kwaliteit van de zorg

Zwolle – De Zwolse D66 en VVD maakt zich zorgen over de kwaliteit van de zorg in Zwolle. De gemeente Zwolle verspreidde onlangs een   document onder zorgaanbieders. Ze overweegt om voor zorgaanbieders aanvullende kwaliteitseisen op het gebied van interne bedrijfsvoering te gaan opleggen. Volgens de twee partijen leidt dit mogelijk tot een kwalitatieve vermindering van het zorgaanbod in de stad.

Voorwaarden thuisondersteuning gemeente Zwolle

Het gaat om voorwaarden waaraan zorgaanbieders moeten voldoen die diensten in en aan huis aanbieden in Zwolle. De gemeente Zwolle wil de kwaliteit van het aanbod versterken en de bureaucratie verminderen.  Eén van deze nieuwe voorwaarden is de doorlopende kwaliteitsverbetering. De continue verbetering in kwaliteit moet door de zorgaanbieders  worden aangetoond met nationaal en internationale certificaten.  De zorgaanbieders moeten die laten toetsen via externe audits.  Ook worden er nieuwe eisen gesteld aan aan de ervaring van de zorgaanbieders. Zo moeten ze aantoonbare ervaring  hebben met het leveren van ondersteuning op het gebied van administratie en financiën, huishouden, regelvermogen en dagstructuur, sociaal en persoonlijk functioneren, zelfzorg en gezondheid en gezin. Aan te tonen met schriftelijke referenties.

Financieel en praktisch niet haalbaar voor kleine aanbieders

D66 en VVD zetten vraagtekens bij de nieuwe geformuleerde voorwaarden.  Na een  korte rondvraag bij aanbieders blijkt dat deze voor een groot aantal van de (en dan vooral kleine) aanbieders financieel en praktisch niet haalbaar lijken te zijn. Het gaat hier om de eis voor doorlopende kwaliteitsverbetering die wordt aangetoond met nationaal of internationaal erkende certificering dmv externe audits.  Een eis die per aanbieder naar verwachting een kostenpost van enkele duizenden euro’s per jaar oplevert en die daarmee gaat leiden tot een kostbare industrie van kwaliteitsborgingssystemen en keurmerken rondom de zorg. Daarnaast zijn er ervaringseisen geformuleerd die het voor nieuwe aanbieders onmogelijk maken om in Zwolle zorg te kunnen verlenen.

Meer bureaucratie en hogere kosten zorgaanbieders

De voorgestelde richting brengt mogelijk meer bureaucratie en hogere kosten voor de aanbieders – betaald uit zorggeld – met zich mee. Dat heeft geleid tot onrust bij partners in de stad.

Er bereiken ons signalen uit de stad dat een flink aantal zorgaanbieders vreest dat ze onder de voorgestelde voorwaarden geen zorg meer voor de inwoners van Zwolle kan leveren.

“Op zich is het stellen van kwaliteitseisen een goede zaak, meer kwaliteit is in ieders belang. Juist daarom is er ook door D66 en de VVD in de raad op aangedrongen om de kwaliteit van de aangeboden zorg meer en beter te controleren. Echter het is de vraag of de manier waarop dit volgens de huidige plannen lijkt te gaan gebeuren daadwerkelijk leidt tot betere zorg.”, zo stelt Henk Schippers van D66.

Kostbare externe audits

‘Wij zijn niet overtuigd van het verband tussen kostbare externe audits en de kwaliteit van geleverde zorg. Daarom zijn wij kritisch over de voorgestelde richting.’, aldus D66-raadslid Henk Schippers. ‘Hogere eisen mogen niet leiden tot verschralen van het zorgaanbod of betekenen dat veel zorggeld moet wordt besteed aan het inrichten van kostbare bureaucratische procedures en controles.’

D66 stelt samen met de fractie van de VVD vragen aan het college waarom bij deze kwaliteitseisen toch in belangrijke mate is gekozen voor het (voor aanbieders zeer kostbare) meten van de interne processen en minder is ingezet op behaalde resultaten voor de inwoner? De twee partijen hopen spoedig antwoord te krijgen op onze vragen, zodat niet alleen ze duidelijkheid hebben maar dat ook aanbieders weten waar zij aan toe zijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button