Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

Zwols college wil taboe rondom jongens-prostitutie doorbreken

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders in Zwolle vindt niet veel seksuele uitbuiting van jongens in Zwolle, maar wil zich toch inzetten om dit te voorkomen. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van de ChristenUnie aan wethouder Michiel van Willigen.

Het college herkent de uitkomsten uit onderzoeksrapport ‘Discretie ten allen tijde’ dat het moeilijk is om zicht te krijgen op jongens die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting. Uit gesprekken met partijen (o.a. politie, GGD, Centrum Seksueel Geweld, Scharlaken Koord) die betrokken zijn bij de uitvoering van het lokale prostitutiebeleid (en aanpak mensenhandel), zijn geen signalen naar voren gekomen dat in de afgelopen jaren jongens slachtoffer waren van seksuele uitbuiting in de gemeente Zwolle. Het aantal minderjarigen dat naar voren is gekomen was marginaal.

Beeld

In het enkele geval dat er wel minderjarigen betrokken waren ging het om meisjes. Bij jongens die in het verleden wel naar voren zijn gekomen leek er geen sprake van uitbuiting. Op basis van deze signalen is niet te zeggen dat jongens in Zwolle op grote schaal slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting. Tegelijkertijd is het moeilijk om een goed beeld te krijgen van de omvang van dit probleem zoals ook in het onderzoeksrapport wordt gesteld.

Pro-actief politieonderzoek

Binnen het Team Zwerfjongeren van de GGD hebben trajectbegeleiders kennis van slachtoffers van gedwongen prostitutie en zijn hier alert op. De politie doet proactief en reactief onderzoek naar deze vormen van prostitutie. Als zij aanleiding ziet voor extra inzet rondom dit thema zal zij daar op acteren. Naast deze inzet zal vanuit het lokale prostitutiebeleid met andere relevante partijen een bijeenkomst worden gehouden om te bespreken hoe men extra alert kan zijn op signalen van jongens die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting.

In de uitvoering van het prostitutiebeleid wordt geprobeerd om alle groepen binnen de prostitutie te bereiken. Ook moeilijk bereikbare groepen zoals jongens en mannen. Door in contact te komen met deze groepen kan ondersteuning worden geboden en kunnen taboes worden doorbroken.

Bijeenkomst

Op dit moment acht het college extra onderzoek naar deze specifieke doelgroep niets toevoegen aan het bestaande beeld gezien de gevoerde gesprekken met de betrokken partijen. Het college acht het wel zinvol om met deze partijen een bijeenkomst te houden om te bespreken hoe men nog alerter kan zijn op signalen bij de uitvoering van het lokale prostitutiebeleid.

Gerelateerde artikelen

Back to top button