Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Zwols college moedigt experiment lokale democratie aan

Zwolle – Het Zwols college van burgemeester en wethouders is enthousiast over een voorstel van GroenLinks en D66 om een burgerberaad en Digitale Democratie in te stellen. Het college juicht versterking van de lokale democratie alleen maar toe.  Wel vraagt ze aandacht voor initiatieven die al lopen binnen de huidige gemeentelijke organisatie. Binnen de gemeentelijke organisatie is reeds gestart met een aantal pilots in “Open Stad”. Dit experiment zou een vervolgstap daarin zijn. Ten aanzien van de het voorgestelde experiment staat men feitelijk al in de startblokken.

Platforms

“Open stad’ gaat over ‘Jouw stukje Zwolle’ en is in de binnenstad te zien, en gekoppeld aan een website. De functies van deze website zijn ook beschikbaar voor andere projecten. Tevens is er een community rond ‘Open stad”.

In 2020 is het platform ‘MijnWijk’ gestart op het Internet. Bewoners en gemeente werken hierin samen om de wijken te verbeteren. Het is een digitaal interactief platform wat goed functioneert.

Kortom het college is voorstander van het experiment digitale democratie, maar adviseert de gemeenteraad om alvorens een geheel nieuwe tool aan te schaffen, eerst te kijken hoe dit vorm gegeven kan worden binnen de bestaande pilots en systemen. Wel is het van belang dat ook intern binnen de gemeente Zwolle er afstemming plaatsvindt over de verschillende pilots die hierboven genoemd staan.

Burgerberaad

Een burgerberaad vinden de wethouder en burgemeester een interessant concept, een manier om politieke besluitvorming vanuit de samenleving te laten komen. Ook kennen zij de ervaringen van binnen- en buitenland. Ze zijn erg benieuwd naar de mening van de raad over dit instrument en denken bij positieve besluitvorming graag mee over welke onderwerpen zich hiervoor lenen. Te denken valt aan het toekomstig vuurwerkbeleid in
onze stad. De uitdaging bij een burgerberaad ligt wel bij de samenstelling: hoe waarborgt men de diversiteit
van de samenleving.

Gerelateerde artikelen

Back to top button