Kunst & CultuurNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Zwols carnaval op lijst voor immaterieel erfgoed?

Zwolle – De gemeente Zwolle wil in gesprek blijven met carnavalsvereniging De Eileuvers, die op de lijst voor immaterieel erfgoed wil komen. De Eileuvers willen het Sassendonkse carnaval op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed geplaatst krijgen. Dit is echter primair een zaak tussen de betreffende erfgoedgemeenschap en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

De gemeente heeft hierin geen actieve rol, buiten een positieve grondhouding en als gesprekspartner bij mogelijke vervolgstappen die voortvloeien uit het erfgoedzorgplan dat door de erfgoedgemeenschap moet worden opgesteld.

De mensen zelf

In Nederland bestaat een mogelijke erkenning uit een bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed
Nederland. Het KIEN benadrukt dat een bijschrijving geen ‘keurmerk’ is, vergelijkbaar met de toekenning van de status Rijks- of gemeentelijk monument. Bij een keurmerk bepaalt een expert of iets voldoende kwaliteit heeft. En uit een aanwijzing volgen vaak rechten, maar ook plichten. Bij de Inventaris gaat het erom of mensen hun tradities zélf waardevol vinden, levend houden en willen doorgeven aan toekomstige generaties. Formeel verandert er dus niets aan de status van een traditie.

In aanmerking komen

Om voor een bijschrijving in aanmerking te komen moet een erfgoedgemeenschap, in overleg met het
KIEN, een erfgoedzorgplan opstellen. In dit plan staan de ambities, zorgen en mogelijke oplossingen
voor knelpunten voor de erfgoedgemeenschap. Een gemeenschap kan ook kiezen voor een ‘light’-optie: toetreden tot het Netwerk Immaterieel Erfgoed. Hiervoor hoeft een gemeenschap geen erfgoedzorgplan op te stellen, maar wordt het wel actief meegenomen door het KIEN bij het delen van kennis, cursussen e.d. Een erfgoedgemeenschap kan daarnaast veel leren van andere erfgoedgemeenschappen in dit netwerk.

Gerelateerde artikelen

Back to top button