Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Zwollenaren waarderen stad met 7,8

Zwollenaren zijn erg tevreden over het leven in hun stad: ze waarderen de Overijsselse hoofdstad met het cijfer 7,8. Die hoge score past in de lijn van steeds hogere rapportcijfers die de bewoners de laatste jaren geven aan Zwolle. Bovendien verwacht een recordaantal Zwollenaren dat de stad zich de komende jaren positief blijft ontwikkelen.

Ook de directe leefomgeving wordt door de inwoners van Zwolle op waarde geschat: ze geven hun eigen buurt een 7,5 als cijfer.

De hoge scores komen uit het Buurt-voor-Buurt onderzoek dat Zwolle sinds eind vorige eeuw organiseert. Bijna 9500 Zwollenaren namen deel aan het laatste onderzoek. Dat het volgens de inwoners goed gaat met de stad blijkt wel uit de oplopende scores sinds het eerste onderzoek in 1997. Scoort Zwolle als geheel nu een 7,8, bij het eerste onderzoek was dat nog een 7,1. En ziet een meerderheid van de Zwollenaren nu de toekomst van de stad positief tegemoet, in 1997 was dat slechts 27 procent.

Energie

Burgemeester Henk Jan Meijer is verheugd met de uitkomsten van het onderzoek. “Zwollenaren zelf zijn de belangrijkste ambassadeurs van onze stad. Enthousiasme werkt aanstekelijk en zorgt ervoor dat we de energie hebben om de stad verder te brengen. We hebben er samen de afgelopen jaren hard aan gewerkt om kansen in de stad te verzilveren, het is goed dat we nu zien dat dat ook echt wat oplevert. De stad is nooit af, er is nog genoeg wat nog beter kan: op basis van deze uitkomsten zie ik die ambitie ook bij onze inwoners. Ik nodig iedereen die dat wil dan ook om hierover mee te praten op wijkdialogen die we gaan houden. Juist in je eigen buurt is het belangrijk samen aan te pakken.”

Wijkdialogen

De uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt onderzoek worden gebruikt om te bepalen waaraan de komende jaren aandacht wordt besteed in de wijken. Die keuzes maakt de gemeente niet zelf, maar graag samen met de wijkbewoners. Van 28 januari tot en met 5 maart vinden in alle wijken wijkdialogen plaats. De centrale vragen op deze avond zijn: Hoe houden we de wijk prettig om te wonen? Waar liggen kansen? Wat zijn uw ideeën? Wat kunnen we samen met u en andere buurtbewoners en organisaties oppakken? De focus ligt op de thema’s die per wijk uit het Buurt-voor-Buurt onderzoek naar voren komen. Een onderwerp dat op alle wijkdialogen besproken wordt is het beheer van de openbare ruimte. Deze wil de gemeente meer en beter laten aansluiten bij de wensen en verwachtingen van wijkbewoners, terwijl er ook op bezuinigd moet worden. De wijkdialoog is voor wijkbewoners dé gelegenheid om over deze onderwerpen mee te praten en om samen initiatieven van de grond te krijgen.

Initiatieven

Dit is de tweede keer dat de gemeente wijkdialogen organiseert. Ook in 2013 is dit gedaan naar aanleiding van de uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt onderzoek 2012. Er zijn in de tussentijd al veel verschillende bewonersinitiatieven tot stand gekomen. Via www.zwolle.nl/jijbentaandebuurt zijn verschillende voorbeelden te vinden.

Buurt-voor-Buurt onderzoek

Met dit grootschalige onderzoek wil de gemeente Zwolle graag van haar inwoners weten hoe zij hun buurt ervaren en wat er misschien verbeterd kan worden. De onderzoeksresultaten van het Buurt-voor-Buurt onderzoek 2014 zijn te vinden te vinden via een link op de website over de wijkdialogen: www.zwolle.nl/jijbentaandebuurt en rechtstreeks via www.zwolle.nl/buurtvoorbuurtonderzoek2014

Gerelateerde artikelen

Back to top button