Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleVoorpagina

Zwolle zoekt goede balans in evenementenbeleid

Hoe maak je in Zwolle aansprekende evenementen mogelijk zonder onaanvaardbare overlast voor omwonenden en het milieu. De gemeente is samen met alle belanghebbenden al langere tijd bezig om de balans tussen die beide belangen zo goed mogelijk te organiseren. Burgemeester en wethouders willen dat de uitgangspunten voor evenementen praktisch en juridisch werkbaar zijn. Het Zwolse college heeft daarom besloten een uitspraak van de Raad van State te vragen over welke juridische uitgangspunten in Nederland gelden rondom overlast door evenementen voor omwonenden.

Op basis van zo’n uitspraak door het hoogste bestuursrechtelijke orgaan van het land verwacht de gemeente beter dan nu een balans te kunnen vinden in plezier voor festivalgangers en aanvaardbare overlast in de omgeving. De gemeente verwacht dat eenduidige uitgangspunten van de Raad van State bijdragen aan het overleg dat in Zwolle al langere tijd met betrokkenen zoals omwonenden van evenementenlocaties en organisatoren van evenementen wordt gehouden.

Uitspraak

Door een recente uitspraak van een rechter over overlast bij ‘hardcore’-festival Hardshock constateren burgemeester en wethouders in Zwolle dat het momenteel niet goed mogelijk is te bepalen hoeveel overlast door een evenement nog (wettelijk) aanvaardbaar is. Adviezen van verschillende deskundigen en betrokkenen onderschrijven dat.

Door die onduidelijkheid is het voor Zwolle op dit moment niet goed mogelijk om te bepalen hoe het bestaande beleid zo aangepast kan worden dat aansprekende evenementen in de stad nog doorgang kunnen vinden met geluidsniveaus die zowel publiek als omwonenden aanspreken. Zwolle hoopt dat het beroep bij de Raad van State daarom zo snel mogelijk eenduidige kaders geeft die een breed gedragen evenementenaanbod ondersteunen.

Overleg

De Overijsselse hoofdstad overlegt al langer met alle belanghebbenden over een goed onderbouwde balans tussen lusten en lasten van het lokale evenementenbeleid. Dat blijft de gemeente de komende tijd doen. Op basis van die gesprekken, de recente rechterlijke uitspraak en de ervaringen en verwachtingen rondom de komende festivals blijft het college de balans zoeken. Fundamentele aanpassingen in de onderbouwing van het Zwolse evenementenbeleid wil het college baseren op zowel het overleg met de belanghebbenden en de lopende evaluatie als de bevindingen van de Raad van State.

Gerelateerde artikelen

Back to top button