Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieStadshagenVoorpagina

Zwolle wil prijs voor gas en biomassawarmte ontkoppelen

Zwolle – De gemeente Zwolle verwacht dat de komende 2 jaar geen nieuwe aanvragen voor biomassacentrales binnenkomen. Ze werkt ook aan het door het rijk ontkoppelen van de gasprijs en de prijs voor andere warmtesoorten. Dat blijkt uit een nota die energiewethouder Monique Schuttenbeld stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Voor laagwaardige toepassingen houtige biomassa zijn geen subsidies beschikbaar, waardoor de financiële haalbaarheid moeilijker is. Daardoor zullen er mogelijk geen nieuwe biomassacentrales in Zwolle komen. En met de AVOI kan de gemeente sturen op de benodigde warmtenetten en indien gewenst weigeren op basis van de AVOI.

Beheerder

De beheerder van de huidige biomassa centrale is Eteck. Zij is in gesprek met omwonenden en gebruikers over onder andere de contracteisen (wanneer kan ik opzeggen?), het oplossen van storingen, nieuwe meters voor meer grip op verbruik, fysieke controles op afwijkend gebruik, en de toekomst van de centrale. Er zijn onderzoeken naar aquathermie, maar de overeenkomsten met Eteck lopen tot 2041.

Tarieven tot nu

Inmiddels heeft ook Eteck aan de afnemers laten weten niet te ontkomen aan prijsstijgingen (de prijsstijging voor de warmteprijs ligt rond de 69%). Naar aanleiding hiervan hebben diverse bewoners vanuit de buurt Breecamp zich tot de gemeente gewend en tevens tot de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM stelt elk jaar de maximale warmtetarieven vast die warmteleveranciers mogen rekenen en tevens controleert de ACM de gemiddelde winst van de warmteleveranciers.

De energietarieven zijn de afgelopen periode gestegen en de ACM heeft bepaald dat de (maximum) warmtetarieven per 1 januari 2022 omhoog mogen, maar dat leveranciers geen extra winst mogen maken. De gemeente constateert dat de tarieven van Eteck in lijn liggen met de overige Zwolse warmtetarieven (Ennatuurlijk en Cogas) en tevens onder de maximumprijzen van de ACM zitten. Tegelijkertijd is niet transparant of de prijsstijging kan worden onderbouwd door de stijgende kosten. Zwolle is in gesprek met de warmteleveranciers, ook met Eteck, en zullen aandacht vragen voor het betaalbaar houden van de energiebehoefte. Ook heeft men contact met de ACM en hen de vraag gesteld of de Zwolse warmtebedrijven met hun tarieven voldoen aan de eisen die de ACM stelt.

Minister Jetten kijkt hoe snel de warmtewet aangepast kan worden zodat er een betere prijs voor warmte kan worden geregeld.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button