EconomieKabelkrantNieuws uit ZwolleOnderwijs & Wetenschap

Zwolle wil op tijd inspelen op eventuele komst universiteit in Spoorzone

Zwolle – Op het vlak van nieuwe kennis, leiderschap, netwerken en talent kan Zwolle nog wel wat verbetering gebruiken. Daarom zoekt de stad aansluiting bij de Universiteit Twente. Dat blijkt uit een nota die wethouder René de Heer stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

De Regio Zwolle treedt toe tot de economische hoofdstructuur voor Nederland. Voor de lange termijn welvaart van regio’s is het versterken van ondernemerschap van groot belang om de groei vast te houden. Behoren tot de groeiregio’s van Nederland is één, maar daar blijven is een tweede. Dit ondernemerschap wordt mede mogelijk gemaakt door de actoren en productiefactoren, als beschikbaarheid van grondstoffen, arbeidsproductiviteit en capaciteit in een regio, en de onderlinge afhankelijkheid daartussen.

Draagvlak

Onder de vlag van de Economic Board Regio Zwolle (EBRZ) kijken de UT en de regio wat ze aan elkaar kunnen hebben. Afgesproken is dat onder “de vlag” van de EBRZ, de gemeente Zwolle het initiatief zal nemen om samen met de UT, provincie Overijssel, Regio Zwolle gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven een of meer businesscases te ontwikkelen voor kansrijke samenwerkingsmogelijkheden. Doel is vooral om te kijken naar draagvlak bij bedrijfsleven en grote (publieke) organisaties. Door corona is voor de zomer 2020 in overleg met de werkgeversverenigingen en overige partners besloten om het onderzoek uit te stellen. In het najaar zijn wel kansrijke thema’s geïnventariseerd. Nu is het moment om dit concreet te vertalen in kansrijke businesscases.

Deze verkenning gaat breder dan een samenwerking tussen onderwijsinstellingen, zoals de bestuurlijke fusie tussen Vrije Universiteit en Windesheim uit het verleden. . De volgende drie kansrijke mogelijkheden zijn meegegeven:
1. Hub voor academische Life Long Learning-activiteiten (LLL) van de UT in Zwolle, met name
gericht op het MKB.
2. Academische LLL-activiteiten van de UT in Zwolle gericht op publieke organisatie en het
onderzoek van het versterken van de publiek-private samenwerking in de regio.
3. Proeftuin in Zwolle op het gebied van klimaatadaptatie.

Voor de locatie van de nieuwe onderwijsinstelling wordt vooral gedacht aan de Spoorzone, omdat het dan nog nieuw te ontwikkelen is. Daardoor kan vroegtijdig worden ingespeeld op de mogelijkheden. Bovendien ligt het dichtbij de campus van Windesheim.

Er is een rapport verschenen van 28 bladzijden over de eventuele samenwerking met de UT. Het is te vinden op de website van de gemeente Zwolle.

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button