Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Zwolle wil internationaal klimaatinstituut binnenhalen

Zwolle – De gemeente Zwolle stelt zich kandidaat voor de vestiging van een nieuw, internationaal kennisinstituut op het gebied van klimaatverandering. Dit Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) gaat kennis verzamelen en uitwisselen hoe steden en landen zich kunnen wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Nederland, Japan en de Verenigde Naties (UN Environment) hebben het initiatief genomen om dit kennisinstituut in Nederland op te richten. Er wordt nu een geschikte locatie gezocht om het instituut te huisvesten. Tot 1 september kunnen steden en regio’s zich voor de vestiging van het instituut aanmelden. Dat werd eind vorige week op de website van het GCECA bekendgemaakt.

Het belangrijkste doel van het GCECA is te zorgen voor versnelling van klimaatadaptatie, zodat landen en organisaties beter toegerust zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Het centrum zal een breed netwerk van internationale partners samenbrengen, waaronder leidende kennisinstituten, bedrijven, NGO’s, lokale en nationale overheden, internationale organisaties en de financiële sector.

Zwolle is koploper

Zwolle heeft op het gebied van klimaatadaptatie ruime ervaring. ‘We gelden hierin als koploper in Nederland’, licht wethouder Ed Anker de Zwolse kandidatuur toe. Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Tot voor kort volstond het wegpompen van water en het versterken van dijken nog. Met grootschalige stormvloedkeringen en inpoldering heeft Nederland een internationaal trackrecord. Maar deze maatregelen alleen gaan de stad niet beschermen tegen klimaatverandering. En dijken helpen niet tegen een plensbui boven de stad. Dat bleek vorige week donderdag toen een plensbui straten in Zwolle blank zette.

Topprioriteit

Wethouder Anker is ervan overtuigd dat Zwolle kans maakt op het GCECA. ‘Klimaatadaptatie is een topprioriteit waarvoor we serieus geld hebben vrijgemaakt. In projecten – denk aan de Spoorzone en de nieuwe wijk Breezicht – wordt van meet af aan met een klimaatbril gekeken. Daardoor loopt er nu een dijk door de huizen van nieuwbouwproject Wezenlanden en heeft de geluidswal rond Stadshagen een waterkerende functie gekregen. Met dit soort toepassingen kan de stad klimaatveranderingen opvangen.’

Topwerklocatie Nooterhof / Marslanden

Eerder dit jaar werd al bekend dat het gebied van Enexis op Marslanden A en de Nooterhof  zich de komende jaren wil ontwikkelen tot een proeftuin en vestigingsplek voor initiatieven en bedrijven op het gebied van duurzaamheid en energietransitie. Daarmee wordt het de derde topwerklocatie van Zwolle worden, naast het Polymer Science Park (kunststof) en Health Innovation Park (zorg).

Het gebied omvat onder meer de werklocatie van Enexis en het Doepark Nooterhof. Het wordt omsloten door de Marsweg, Leo Majorlaan, Almelose Kanaal en de spoorlijn Zwolle-Meppel en maakt deel uit van de groene vingerstructuur van Zwolle. In dit gebied waren verschillende partijen bezig met toekomstige ontwikkelingen: Enexis, Landstede (Nooterhof), gemeente, waterschap Groot Salland en Milieuraad. Zij besloten te onderzoeken of er draagvlak was voor een gezamenlijke ontwikkeling van het gebied. Dat resulteerde uiteindelijk in de Ontwikkelingsvisie Nooterhof-Marslanden A. 


Video: Wethouder René de Heer van Economie vertelde begin dit jaar over de nieuwe Topwerklocatie duurzaamheid en energietransitie.

 

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Back to top button