EconomieNieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Zwolle wil 300 sociale huurwoningen bouwen in binnenstad

De gemeente en woningcorporatie deltaWonen hebben plannen om in Zwolle versneld ongeveer 300 sociale huurwoningen te bouwen. Hiervoor zijn 14 locaties geselecteerd die daarvoor in aanmerking komen. Het grootste deel van de locaties is gelegen in de binnenstad. Verwacht wordt dat in 2017 gestart kan worden met de bouw. Sociale huurwoningen hebben een huurprijs van maximaal  € 710,68. Er zal echter in meerdere prijsklassen onder de maximale huurprijs worden gebouwd. De omgevingslocatie en de vraag bepalen mede het soort woning, zoals een appartement, senioren- of eengezinswoning.

Wachttijd 3,5 jaar

In Zwolle is  grote behoefte aan uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen. Op dit moment bedraagt de wachttijd voor een sociale huurwoning 3,5 jaar. Begin 2013 is onderzoek gedaan door de gemeente naar de behoefte aan sociale huurwoningen in Zwolle. Hieruit bleek dat jaarlijks netto circa 100 sociale huurwoningen per saldo toegevoegd moeten worden. Hiermee zou de druk op de sociale huursector niet verder oplopen.

Met het versneld bouwen van 300 sociale huurwoningen op de nieuw aangewezen locaties spelen de gemeente en deltaWonen hier op in. Het doel van de versnellingsactie is de wachttijd voor sociale huurwoningen gelijk te houden, maar liever nog, te verkorten. Wethouder Nelleke Vedelaar: “Deze versnellingsactie levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de ambitie uit het coalitieakkoord om in totaal 400 sociale huurwoningen versneld toe te voegen aan de stad.”

Directeur Evert Leideman van deltaWonen laat weten dat bij de bouw van de woningen de lokale en regionale aannemers worden betrokken. ‘Met deze extra investeringen leveren we een forse bijdrage aan de lokale en regionale economie.” Ook zullen deze bouwprojecten in de sociale sector een stimulerend effect hebben op vastgoedontwikkelaars in de vrije sector.

De locaties

De circa 300 woningen zullen verdeeld worden over de 14 locaties, verspreid in en om de binnenstad. Op veel locaties staat op dit moment nog bebouwing en is er sprake van huurders. De verhuurder is in de meeste gevallen de gemeente Zwolle. De betrokkenen hebben vandaag allemaal een brief ontvangen over de plannen. Er zal voor alle betrokkenen gekeken worden naar een goed oplossing.  Overigens gaat het in veel gevallen om panden die bij de gemeente al op de verkooplijst stonden omdat deze niet meer hun oorspronkelijke functie hebben.

50 miljoen

Om de locaties te ontwikkelen is een investering nodig van ongeveer € 1,8 miljoen. Beide partijen nemen hiervan de helft voor hun rekening. Ook voor het afdekken van de risico’s, die zijn begroot op € 700.000 nemen de partijen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In totaal vraagt deze opgave van de gemeente een investeringsbudget van € 1,5 miljoen. Naast de extra bijdrage investeert deltaWonen in totaal ongeveer 50 miljoen in de ontwikkeling van de locaties.

Vervolg

Op 24 maart j.l. heeft het college besloten om de overeenkomst met deltaWonen, namens de Zwolse woningcorporaties, te willen gaan sluiten en deze voor te leggen aan de gemeenteraad voor besluitvorming.

Als de gemeenteraad instemt met het collegevoorstel richten de gemeente en deltaWonen een gezamenlijke projectorganisatie op en worden er concrete woningbouwplannen en planningen uitgewerkt. De corporaties overleggen onderling welke locaties zij ontwikkelen.

 

kaart locaties

Gerelateerde artikelen

Back to top button