Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Zwolle werkt aan 2.500 laadpalen totaal in 2030

Zwolle – De gemeente Zwolle neemt voor twee keer 0,2 fte’s aan ambtenaren aan om te voorzien in de groeiende behoefte aan laadpalen voor elektrische auto’s. Dat blijkt uit de beantwoording van een motie uit de Zwolse gemeenteraad door wethouder Arjan Spaans.

Er is een plan van aanpak, dat is gebaseerd op de huidige concessie voor Vattenfall, waarbij de focus ligt op de versnelling van de uitrol van publieke laadpalen. Hiermee wil de gemeente komen tot een dekkend netwerk. Én wil zij anticiperen op de (verwachte) sterke toename van het aantal elektrische auto’s. Deze versnelling wil de wethouder bereiken door de plaatsing van laadpalen in vier categorieën. Dat zijn ten eerste pro-actieve laadpalen, die geplaatst worden voordat het nodig is. Ten tweede paal-volg-auto palen, die geplaatst worden wanneer een automobilist erom vraagt. Als derde zijn er de laadpalen op basis van gebruiksgegevens, en ten vierde laadpalen op aanvraag van de gemeente.

Aantallen

Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat er eind 2022 circa 800 laadpunten in Zwolle
aanwezig zijn. De opgave is daarmee 1.700 laadpunten (2.500 – 800) in 8 jaar (2023 tot en met 2030) =
ruim 100 laadpalen, of circa 210 laadpunten/ jaar (1.700/ 8).

Het is niet uit te sluiten dat het aantal aanvragen voor openbare laadpalen in 2023 groter wordt dan de 100 laadpalen (of 200 laadpunten). Indien dat het geval is moet de gemeente opnieuw een afweging maken tussen het hernieuwd bekijken van werkzaamheden of extra tijdelijke capaciteitsuitbreiding.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Controleer ook
Close
Back to top button