LifestyleNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Zwolle voert nieuwe geluidsregels in om herrie te voorkomen

Zwolle – Hoe blijf je een bruisende stad met aansprekende evenementen maar kom je ook tegemoet aan het toenemende aantal klachten over geluidsoverlast? Dat was de uitdaging waarvoor de gemeente zich gesteld voelde. Een duidelijk meetprotocol en een uitgewerkt handhavingsbeleid moet voor alle betrokken partijen nu duidelijkheid geven.

Misverstanden voorkomen

Verantwoordelijk wethouder René de Heer vertelt: ‘Het nieuwe meetprotocol geeft precies aan hoe we gaan meten. Het schept duidelijkheid voor alle partijen en we voorkomen hiermee misverstanden’. Die duidelijkheid blijkt inderdaad uit de regels over de geluidsmetingen. Zo wordt er bij de metingen afgerond op maximaal 1 dB (decibel) en vindt die afronding plaats volgens de vastgelegde NEN 1047 norm.

Ook de tijdseenheid waarover gemeten wordt is vastgesteld. De Heer: ‘De Raad van State heeft in in 2015 voor de Wijthmenerplas bepaald dat gemeten moet worden over een tijdseenheid van 1 minuut in plaats van 5 minuten. Wij stellen voor dit voor alle evenementen te doen, omdat dit leidt tot een uniforme wijze van meten bij alle evenementen in Zwolle. ‘

Wind als geluidsdrager

‘Meerdere organisatoren hebben ons ook gevraagd rekening te houden met fluctuaties in windsnelheden’ vervolgt De Heer. ‘Hier gaan we echter geen rekening mee houden. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de wind er wel voor zorgt dat het geluid sneller wordt getransporteerd,
maar niet dat de meetwaarden hoger worden’.

Toezichthouder onderneemt actie

Naast het meetprotocol is door de gemeente ook een handhavingsprotocol vastgesteld. Hierin staat dat er bij grote evenementen een toezichthouder wordt ingesteld. Als er binnen tien minuten meerdere overschrijdingen van de geluidsnormen plaatsvinden wordt de organisator/contactpersoon direct benaderd door deze toezichthouder. Ze worden dan in de gelegenheid gesteld om iets aan het probleem te doen. Wordt dit niet gedaan dan volgt bij de derde constatering een dwangsom.

Dat het zover gaat komen is volgens De Heer niet erg waarschijnlijk: ‘We hebben zeer betrouwbare en professionele evenementenorganisatoren in de stad waar we al jaren mee samenwerken’.

Klachtentelefoon tijdens evenement

Voor de mensen die toch nog last hebben van het geluid komt er een evenemententelefoon. Als er een vraag of klacht binnenkomt op de lijn wordt er waar mogelijk door toezichthouders direct actie ondernomen door bij klager langs te gaan. In de week na afloop van het evenement informeert de gemeente de klagers hoe er met hun klacht is omgegaan.

Hoogte geluidsnormen

Ter aanvulling op het meetprotocol en het handhavingsprotocol wordt er nog  een derde protocol opgesteld waarin de maximaal toegestane decibellen worden opgenomen per evenementenlocatie.Voor de Wythmenerplas zijn deze normen al vastgesteld door de Raad van State. Voor de overige evenementenlocaties worden deze nog vastgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button