Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Zwolle verruimt bijdrage sport, cultuur en school voor minima kinderen

Zwolle – Een laptop voor je kind die naar de brugklas gaat, de contributie voor de sportclub of het lesgeld voor de muziekschool. In maar liefst 11,2% van de huishoudens in Zwolle is er geen geld voor dit soort extra uitgaven. Toch is het belangrijk om kinderen uit minima gezinnen mee te laten doen en een sociaal isolement te voorkomen.

Jeugdsportfonds en Stichting Meedoen

Door de toegenomen vraag wil de gemeente Zwolle € 150.000,- per jaar extra beschikbaar stellen voor twee minimaregelingen voor kinderen. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie voor sport als ouders niet meer dan 110 % van het sociaal minimum verdienen. De Stichting Meedoen is een soortgelijke regeling, maar dan bedoeld om bijvoorbeeld muziekles, creatieve vorming en schoolreisjes te betalen.

Scholierenregeling

Ook de scholierenregeling wordt verruimd. Tot vorig jaar konden alleen de inkomens tot 110% van het sociaal minimum gebruik maken van deze regeling. Vanaf nu zal dat 130% van het sociaal minimum zijn. Met deze regeling kunnen ouders van brugklassers en tweedeklassers een bedrag van maximaal 300 euro ontvangen waarmee ze bijvoorbeeld een laptop kunnen kopen of een schoolfiets.

10,3% Zwolse kinderen groeit op in minima gezin

In Zwolle groeien momenteel zo’n 2.700 kinderen op in een huishouden met een laag inkomen. Dat is 10,3% van de Zwolse kinderen. Het totale aantal huishoudens met een laag inkomen lag in 2012 op 10,9% (5.600 huishoudens). In 2014 is dit opgelopen naar 11,2% (5.900 huishoudens).

Toename gebruik armoederegelingen

 

De gemeente Zwolle heeft door het Nibud onderzoek laten doen naar het armoedebeleid en de effecten hiervan binnen Zwolle. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal mensen dat in Zwolle gebruikt maakt van armoederegelingen is toegenomen. Met name de collectieve zorgverzekering zonder eigen risico en met aanvullende verzekering laat een grote groei zien en ook het gebruik van de individuele inkomenstoeslag is gegroeid.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het zwemvangnet en een peuterspeelzaal vergoeding. Voor kinderen en volwassenen die chronisch ziek zijn of een beperking hebben bestaat een vergoeding voor medicatie en een dekking van een eigen risico van de zorgverzekering. Ook hier geldt dat het inkomen maximaal 130 % is.

Het onderzoek is leidend geweest om de regelingen voor scholieren, sport en cultuur te verruimen.

Overzicht minimaregelingen

 

 

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Altijd direct op de hoogte van het spraakmakende en laatste nieuws uit Zwolle? Met het inschakelen van gratis website push notificaties mis je niets. Ja prima! Nee