Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Zwolle veilig houden is een continu proces

Gemeente stelt Veiligheidsvisie 2019-2022 vast

Zwolle – Zwolle is een veilige stad. Dat lees je terug in recente politiecijfers. Ook uit het Buurt-voor-Buurt onderzoek van de gemeente blijkt dat Zwollenaren zich veilig voelen in hun buurt. Veiligheid is echter geen vanzelfsprekendheid. Zwolle veilig houden vraagt continue aandacht van de gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en de Veiligheidsregio. In de Veiligheidsvisie 2019-2022 beschrijven Burgemeester en Wethouders hoe zij de komende jaren met partners werken aan de veiligheid in Zwolle.

Daling cijfers

Uit de cijfers blijkt dat de misdaad in Zwolle de laatste jaren daalt. Die daling is terug te zien bij zaken als zakkenrollerij en autodiefstal, maar ook het aantal woninginbraken is fors afgenomen. De ingezette maatregelen die hier aan hebben bijgedragen worden de komende jaren doorgezet.

Ondermijning

Er zijn ook ontwikkelingen die de veiligheid onder druk zetten. Een voorbeeld hiervan is ondermijning. Hierbij raken de onderwereld en bovenwereld met elkaar verweven. Het gaat dan onder meer om witwaspraktijken, drugshandel en illegale prostitutie. In Zwolle wordt de aanpak hiervan geïntensiveerd. Belangrijk onderdeel hierin is weerbaarheid.

Digitale veiligheid

Ook digitale veiligheid wordt steeds belangrijker. De afhankelijkheid van internet neemt toe en daarmee ook de kwetsbaarheid. Criminelen verplaatsen hun activiteiten steeds meer naar het internet. Hackers stelen persoonlijke gegevens en ook fraude via internet komt vaker voor. De vorig jaar vastgestelde Informatiestrategie van de gemeente draagt er aan bij om de weerbaarheid tegen digitale dreigingen te versterken.

Overige aandachtsgebieden

De komende jaren blijft er ook aandacht voor onderwerpen als overlast door onder meer drugs, alcohol en verwarder personen. Ook richt de gemeente zich op jongeren die van het rechte pad af dreigen te raken.

Ten slotte is verkeersveiligheid een belangrijk aandachtsgebied de komende jaren, met de kwetsbare verkeersdeelnemers en veiligheid in 30 km-zones.

Door: redactie

RTV Focus Zwolle is een vernieuwend lokaal RTV station in Zwolle dat plaatselijk nieuws, evenementen, kunst, cultuur, weer, sport en lifestyle brengt op radio, internet en via foto- en video verslaglegging.

Gerelateerde artikelen

Back to top button