KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieZorg & Welzijn

Zwolle schaft verplichte zoekperiode voor jongeren naar werk af

Zwolle – Volgens de Participatiewet moeten jongeren die een periodieke uitkering willen, zich eerst melden bij de gemeente. Een aanvraag voor een uitkering mag volgens de participatiewet eerst in behandeling genomen worden na vier weken. Deze vier weken zijn bedoeld voor zoeken naar betaald werk. De gemeente Zwolle wil deze periode afschaffen. Het blijkt uit de verwerking van een motie van de PvdA door wethouder Paul Guldemond.

De zoektermijn voor jongeren in de participatiewet is dwingendrechtelijk geregeld. Dus er is voor het college van de gemeente geen ruimte voor afweging. Desondanks wil ze standaard de zoekperiode voor jongeren buiten beschouwing laten. Ze wil graag werkloze jongeren zoveel mogelijk ondersteunen bij het vinden van werk. Ook zal men aanvragen van jongeren direct in behandeling nemen en zonder vertraging beoordelen wat de gewenste aanpak is . De gemeente zal standaard de zoekperiode voor jongeren buiten beschouwing laten.

Sommige gemeenten wijken bij jongeren onder de 27 jaar van de Participatiewet. Men laat de verplichte zoekperiode buiten toepassing. De gemeenten hopen daarmee te voorkomen dat kwetsbare jongeren buiten beeld raken of in de financiële problemen komen. Volgens onderzoek van de gemeente Utrecht heeft het buiten toepassing laten van de onderzoekperiode geen aanzuigende werking op het aantal bijstandsaanvragen.

Zwolle sluit aan bij deze zienswijze en werkwijze. Dit is ook in overeenstemming met de vermoedelijke aanstaande wetswijzigingen op dit terrein. De communicatie over de verplichte zoekperiode is in Zwolle van de gemeentelijke website verwijderd.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button