Natuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Zwolle rijk aan nieuwe diersoorten

Zwolle – Tal van nieuwe diersoorten hebben zich de afgelopen jaren in Zwolle laten zien. Zo broedde de middelste bonte specht voor het eerst in het Engelse werk en werd voor het eerst een cetti´s zanger waargenomen binnen de gemeentegrenzen.

Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek in de bossen, parken, wateren en natuurterreinen binnen de gemeentegrenzen van Zwolle. Meer dan zeventig vrijwilligers werkten er de afgelopen twee jaar aan mee in opdracht van de gemeente Zwolle, waterschap Drents Overijsselse Delta en waterbedrijf Vitens. Ze deden, soms op onmogelijke tijden en bijzondere plekken, onderzoek naar kwetsbare en bedreigde zoogdieren, broedvogels, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, krekels en sprinkhanen.

Locomotiefje © Kees Kuijper

Zwolle belangrijk voor locomotiefjes

Zwolle blijkt landelijk van belang voor twee soorten: de sleedoornpage en het locomotiefje (een veldsprinkhaan). Wethouder William Dogger: “We weten nu welke soorten het hier opmerkelijk goed doen en dat is nuttige informatie. Daarmee kunnen wij als opdrachtgevers rekening houden in het beheer van onze terreinen. Als je weet dat een landelijk zeldzaam vlindertje, zoals de sleedoornpage, hier veel wordt gezien, dan begrijp je dat het beheer van de sleedoornen in Zwolle belangrijk is voor het voortbestaan van dit beestje.”

Het onderzoek bracht allerlei opmerkelijke waarnemingen aan het licht. Zo zwommen voor het eerst in tijden zeeforel en houting de Vecht op om daar kuit te schieten. Vogels als de veldleeuwerik en roodborsttapuit profiteerden van het bouwrijp maken van Hessenpoort, evenals het bruin blauwtje, een vlindersoort. De otter zwemt regelmatig door de Stadsgracht en zelfs midden in Stadshagen. Een nieuw gegraven paddenpoel in de Brinkhoek werd in gebruik genomen door de zeldzame knoflookpad. En bijzonder is ook de kolonie van 64 meervleermuizen die werd aangetroffen in de spouwmuur van een huis in de Aa-landen.

Biodiversiteit

Het onderzoek geeft een goed beeld van de diversiteit in Zwolle en van het belang van de Zwolse natuur voor kritische diersoorten. Het maakt ook zichtbaar welke soorten in de loop van de tijd gaan en komen. In totaal werden er bijna 140 kritische soorten geteld, waarvan er zich 26 (op)nieuw gevestigd hebben in Zwolle.

Daar stond tegenover dat elf soorten uit het vorige onderzoek deze keer niet meer zijn gezien.

Het onderzoek wordt eens per vijf jaar uitgevoerd. Het onderzoek beperkte zich niet tot de gemeentegrenzen. De onderzoekers namen op verzoek van Vitens ook het gebied Vechterweerd mee in het onderzoek. In dit gebied wint het drinkwaterbedrijf grondwater, waarmee zij inwoners uit delen van Ommen, Dalfsen, Staphorst en Zwolle van drinkwater voorziet. In totaal werd ruim 900 hectare onderzocht, variërend van hooilanden, kolken, oude landgoederen met bos en wateren, tot recent ontwikkelde natuur en bosaanplant.

Gerelateerde artikelen

Back to top button