EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Zwolle onder voorwaarden accoord met H20 bedrijvenpark

Zwolle – Burgemeester en wethouders van de gemeenten Zwolle en Kampen kunnen zich vinden in het voornemen van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek om nu de procedures voor de bestemmingsplannen voor het Bedrijvenpark H2O en voor de nieuwe aansluiting op de A28 in gang te zetten. Ze benadrukken daarbij dat de gemeenten er rekening mee moeten houden dat de plannen mogelijk aangepast moeten worden als blijkt dat er een onevenwichtig aanbod of overaanbod ontstaat. Dat laten ze weten aan de drie H2O gemeenten.

De H2O gemeenten kondigden voor de zomer aan de procedures te willen starten voor de bestemmingsplannen die het bedrijvenpark H2O en een nieuwe aansluiting van het bedrijvenpark op de A28 mogelijk moeten maken.

De colleges van Zwolle en Kampen wijzen op het belang van een gezamenlijke en zorgvuldige afweging van het aanbod aan bedrijventerreinen dat past bij de vraag in de regio, zoals die door de provincies Overijssel en Gelderland in gang is gezet. Uitgangspunt bij die afweging is de (landelijke) ladder voor duurzame verstedelijking, die begint met het vaststellen van de regionale behoefte aan werklocaties.

In juli spraken de vijf gemeenten met elkaar over het voornemen van de H2O gemeenten om de bestemmingsplannen in procedure te brengen. Zwolle en Kampen geven er de voorkeur aan om eerst het proces voor de regionale programmering van werklocaties af te ronden. Zij stemmen nu in met de bestemmingsplanprocedure onder de voorwaarde dat de Gelderse gemeenten er rekening mee houden dat de bestemmingsplannen aangepast moeten worden als uit de regionale afstemming door de provincies blijkt dat er een onevenwichtig aanbod of overaanbod ontstaat.

Gerelateerde artikelen

Back to top button