Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Zwolle loopt rijksbijdrage mis voor bouw 1.000 woningen Spoorzone

Zwolle – Deventer en Enschede hebben in totaal 6,2 miljoen euro gekregen van het Rijk. Het gaat om de Woonimpuls subsidieregeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) die bedoeld is om grote woningbouwprojecten te versnellen. De gemeente Zwolle vist helaas achter het net. Hun aanvraag voor subsidie bij het rijk is afgewezen.

In totaal heeft het Rijk 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling. Dit bedrag wordt verdeeld over vier tranches. Gemeenten konden voor 15 juli 2020 aanvragen indienen voor de eerste tranche van 250 miljoen. Voor Overijssel hebben de steden Deventer, Enschede en Zwolle een aanvraag ingediend.

Gebiedsontwikkeling Spoorzone

Zwolle had een aanvraag ingediend voor de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone. In de spoorzone Zwolle worden 1.000 woningen gebouwd. Daarnaast wordt gewerkt aan opgaven als mobiliteit, klimaat en innovatie. De aanvraag bij het Rijk is afgewezen. De Provincie Overijssel stelt wel een bijdrage beschikbaar van 1 miljoen euro.

De gedeputeerde Monique van Haaf betreurt dat de aanvraag van Zwolle is afgewezen, maar heeft ook goede hoop. “Met Zwolle gaan we snel in gesprek voor een aanscherping van hun aanvraag. We hopen dat Zwolle dit project met wat verdere onderbouwing opnieuw kan indienen voor de tweede tranche en dat het Rijk de subsidie dan wel toekent.”

Met Zwolle gaan we snel in gesprek voor een aanscherping van hun aanvraag. We hopen dat Zwolle dit project met wat verdere onderbouwing opnieuw kan indienen voor de tweede tranche en dat het Rijk de subsidie dan wel toekent Monique van Haaf

 

In Enschede wordt met een rijksbijdrage van 3 miljoen en nog eens 1 miljoen van de provincie ingezet op de gebiedsontwikkeling Centrumkwadraat/Stationsplein. Naast de bouw van 600 woningen, wordt hier ook gewerkt aan klimaatdoelen en het verbeteren van de entree en bereikbaarheid van de stad.

IIn Deventer gaat het om de gebiedsontwikkeling rond de Lebuïnespleinen. Hier worden 590 woningen gebouwd. Functies als retail, mobiliteit en wonen worden heroverwogen, aangepast en gemixt. De provincie draagt  1 miljoen euro bij, het Rijk: 3,2 miljoen.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button