Nieuws uit Zwolle

Zwolle lanceert website met richtlijnen voor toegankelijke openbare ruimte

Zwolle – De gemeente Zwolle gaat voor een openbare ruimte die bereikbaar, bruikbaar en begrijpelijk is voor iedereen, met én zonder beperking (Visie op toegankelijkheid van de openbare ruimte, 2016). De nieuwe website toegankelijkestad.zwolle.nl (zonder www!) laat zien wat dit betekent voor de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte. Zwolle loopt met de keuze voor een online en daarmee dynamisch ‘handboek’ voorop in Nederland.

Richtlijnen, checklists, tips en meldingen doen

De website biedt in eerste instantie richtlijnen voor ontwerpers en werkvoorbereiders, maar is ook voor gebruikers interessant:
ontwerpers zien met welke richtlijnen ze bij het maken van hun plannen voor de openbare ruimte rekening moeten houden om ervoor te zorgen dat deze toegankelijk is. Het gaat om richtlijnen voor voetpaden en trottoirs, verlichting, hellingen, trappen, oversteekplaatsen, straatmeubilair, fietspaden, parkeerplaatsen, OV-haltes, parken en speelgebieden;
gasten en gebruikers van de openbare ruimte kunnen via de website knelpunten melden of een idee ter verbetering voorstellen;
de website biedt ook checklists en tips voor mensen die aan het werk zijn in de openbare ruimte, zoals aannemers en ondernemers. Voor hen is het belangrijk dat ze weten hoe ze de openbare ruimte tijdens de werkzaamheden toegankelijk houden.

Website in plaats van handboek

Er is bewust gekozen om geen handboek te maken, maar te kiezen voor voor een online toepassing. Wie de ontwerprichtlijnen beroepsmatig nodig heeft kan ze op elk moment op elke plek raadplegen. Daarnaast kan de informatie op de website eenvoudig bijgewerkt en aangevuld worden, zodat deze altijd actueel is.

Tegelijkertijd biedt de website mogelijkheden om gebruikers van de openbare ruimte van dienst te zijn, door bijvoorbeeld het melden van knelpunten of verbeterpunten in de openbare ruimte. Via de zoekmachine of de site van stichting Toegankelijk Zwolle (www.toegankelijkzwolle.nl) worden geïnteresseerde gebruikers rechtstreeks naar het meldpunt geleid.

Toepassen ontwerprichtlijnen

De ontwerprichtlijnen dienen als uitgangspunt voor de inrichting van de openbare ruimte. Wanneer er sprake is van conflicterende belangen kan met een goede argumentatie van de ontwerprichtlijnen worden afgeweken. Dit kan aan de orde zijn bij strijdigheid met de functie van het gebied, ecologische of cultuurhistorische waarden of een gebrek aan ruimte. Wanneer de afweging wordt gemaakt dat een bepaalde route niet of minder toegankelijk wordt, dan zal in de directe omgeving naar een alternatief gezocht moeten worden. De afweging van belangen kan beter worden gemaakt dan voorheen, omdat er achtergrondinformatie en motivering is opgenomen bij de ontwerprichtlijnen.

Samenwerking met Stichting Toegankelijk Zwolle

De Visie Toegankelijkheid en de website toegankelijkestad.zwolle.nl zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Toegankelijk Zwolle. Daarnaast hebben gebruikers, ontwerpers en werkvoorbereiders in verschillende bijeenkomsten feedback gegeven en input geleverd.

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Back to top button