Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Zwolle krijgt speciaal centrum voor slachtoffers seksueel geweld

Zwolle – Vanaf september 2016 kunnen slachtoffers van seksueel geweld in de regio Zwolle terecht bij het Centrum Seksueel Geweld. Daarmee krijgt Zwolle een laagdrempelige en veilige plek van waaruit slachtoffers sneller hulp krijgen.

In het Centrum Seksueel Geweld werken ziekenhuis Isala, GGD IJsselland, Politie, Dimence, Kadera Huiselijk Geweld en Veilig Thuis IJsselland samen. Uitgangspunt is dat elke organisatie zijn reguliere taken blijft uitvoeren, zoals medisch onderzoek en acute medische zorg, psychologische zorg of behandeling, werkzaamheden van de politie en onderzoek van forensisch artsen. Door deze zaken op één veilige locatie uit te voeren is dit voor de slachtoffers een minder grote belasting en hoeft een verhaal ook niet steeds opnieuw verteld te worden. Het centrum vindt onderdak bij Isala, in een speciale ruimte bij de Spoedeisende Hulp.

De realisatie van het Centrum is mogelijk door een eenmalige bijdrage van het ministerie van VWS aan zestien gemeenten, waaronder Zwolle. Tot de opening kunnen slachtoffers terecht bij bijvoorbeeld de politie, de spoedeisende hulp van Isala of de eigen huisarts.

Snelle hulp belangrijk

Het is belangrijk om in de eerste uren en dagen na een incident snel en professioneel te handelen. Dit verkort de tijd waarin slachtoffers last hebben van acute problemen, zoals angst, schaamte, seksueel overdraagbare aandoeningen of ongewenste zwangerschap. Ook wordt het risico op medische en psychische problemen, zoals posttraumatische stressstoornis (PTSS), depressie en seksuele problemen, verkleind. In de eerste week is de kans het grootst dat er sporen kunnen worden veiliggesteld, die in een eventueel strafproces gebruikt kunnen worden.

Seksueel geweld is een ernstig maatschappelijk probleem dat zowel volwassenen als kinderen raakt en voor komt onder alle lagen van de Nederlandse bevolking. Een groot deel van de slachtoffers doet echter nooit of pas na vele jaren beroep op hulpverlening. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn: het gaat om zeer ingrijpende gebeurtenissen en ook schaamte speelt een rol, slachtoffers weten niet goed waar ze terecht kunnen met vragen, vinden niet de gewenste hulp of krijgen te maken met een versnipperd hulpaanbod. Ook wordt er vaak geen of pas veel later aangifte gedaan. Met het Centrum Seksueel Geweld is er vanaf september een toegankelijke en veilige plek waar slachtoffers beter en sneller worden geholpen. Daardoor kunnen ze uiteindelijk sneller de draad van het leven weer oppakken en worden daders vaker gepakt.

Gerelateerde artikelen

Back to top button