112 nieuwsNieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Zwolle krijgt jodiumtabletten; Duitse kerncentrale op 82 kilometer

Zwolle – Huishoudens in Zwolle krijgen tussen 10 en 25 oktober een doosje met jodiumtabletten thuisbezorgd. Het gaat dan om huishoudens met kinderen tot 18 jaar en zwangeren. De jodiumtabletten zijn bedoeld om deze groep  te beschermen tegen radioactieve straling als gevolg van een kernongeval.

Zwolle op 82 kilometer van kerncentrale

Het gaat om een landelijke verspreidingsactie van jodiumtabletten door de rijksoverheid.  Alle huishoudens die wonen in een straal van maximaal 100 km van een kerncentrale komen in aanmerking voor de pillen.  Zwolle ligt binnen een straal van 100 kilometer van de Emsland kerncentrale.

De  Emsland kerncentrale  bevindt zich nabij Lingen in district Emsland in de deelstaat Nedersaksen, ter hoogte van Emmen. Hemelsbreed gaat dit om een afstand van 82 kilometer tussen de Emsland KernKraftWerk en het centrum van Zwolle

Sinds 1987 heeft de Nederlandse overheid een landelijke voorraad met jodiumtabletten. Onlangs is besloten een deel van deze voorraad te verspreiden. Daarom ontvangen 1,2 miljoen huishoudens in de nabijheid van een kerncentrale tussen 10 en 25 oktober 2017 een doosje met jodiumtabletten. Dus van centrale opslag naar eigen medicijnkastje. Jodiumtabletten zijn dan direct in huis ten tijde van een kernongeval. Dat scheelt kostbare tijd.

 

Waarom worden jodiumtabletten verspreid?

Bij een nucleair incident kan een radioactieve wolk vrijkomen waar vaak ook radioactief jodium in zit. Dit
type jodium kan zich ophopen in de schildklier. Dat verhoogt de kans op het krijgen van schildklierkanker.
Jodiumtabletten bieden hiertegen bescherming. De tabletten bieden geen bescherming tegen andere
radioactieve stoffen die bij een incident vrijkomen. De verhouding jodium/andere stoffen in een radioactieve  wolk vorm varieert.

Aan wie worden jodiumtabletten verspreid?

De mensen die baat kunnen hebben bij de beschermende werking van jodiumtabletten. Het gaat hierbij om twee groepen:

  • Mensen tot en met 40 jaar, die binnen de 0-20 kilometerzone (hemelsbreed) rondom een kerncentrale wonen.
  • Kinderen tot 18 jaar, die binnen de 20-100 kilometerzone (hemelsbreed)  rondom een kerncentrale wonen.

Let op:
Rondom de kerncentrale Emsland (Duitsland) gelden andere zonegrenzen. Hier gelden (hemelsbreed) de afstanden 0-25 kilometer (mensen tot en met 40 jaar) en 25-100 kilometer (kinderen tot 18 jaar). Dat heeft te maken met het vermogen van deze kerncentrale.

Hoe werkt een jodiumtablet?

Door tijdens een eventueel nucleair incident de jodiumtabletten te slikken, raakt de schildklier verzadigd met stabiel jodium. Hierdoor wordt de opname van radioactief jodium in de schildklier gestopt. Zo zorgt u ervoor dat er zo min mogelijk radioactief jodium in uw lichaam wordt opgeslagen. Dit biedt bescherming tegen het isico dat mensen op lange termijn schildklierkanker kunnen ontwikkelen.

Waarom verandert de situatie?

Landen in Europa hanteren verschillende preparatiezones voor beschermingsmaatregelen rond nucleaire
installaties. Dit geldt ook voor Nederland, België en Duitsland. In deze landen staan nucleaire installaties
vlakbij de grens. De gevolgen van een incident met een van deze installaties treft in veel gevallen ook het
aangrenzende land. De Nederlandse overheid heeft daarom besloten dat Nederland op het moment van
een stralingsincident vergelijkbare maatregelen wil kunnen treffen als België en Duitsland. De maatregelen
zijn ook in lijn met de laatste internationale inzichten.

Hoe worden mensen nu beschermd als er een nucleair incident plaatsvindt?

De beschermingsmaatregelen rondom een nucleair ongeval zijn zowel in de oude als nieuwe situatie
hetzelfde. Er zijn meerdere maatregelen die de overheid kan treffen om gezondheidsschade bij een nucleair ongeval te voorkomen. Belangrijke beschermingsmaatregelen zijn: evacuatie, schuilen en maatregelen voor  de bescherming van de voedselketen, zoals landbouwmaatregelen. De maatregel jodiumprofylaxe is een aanvulling hierop.

Hoe effectief zijn de jodiumtabletten?

De effectiviteit van de jodiumtabletten is afhankelijk van het moment van inname in relatie tot het tijdstip van blootstelling aan de radioactieve wolk:

  • Binnen 12 uur voor contact met de radioactieve wolk leidt inname van de jodiumtablet tot een maximale blokkade van de opname van radioactief jodium.
  • Inname na contact met de radioactieve wolk is minder effectief. Hoe later je de tabletten inneemt, hoe minder het werkt. Na 8 uur behalen de tabletten nog ongeveer 40-60% van het effect.

Wanneer moet ik de jodiumtabletten innemen?

U hoeft nu geen jodiumtabletten in te nemen. De tabletten zijn bedoeld om in te nemen op het moment dat een nucleair incident plaatsvindt. De overheid adviseert u hierbij. Luister daarvoor naar de officiële  communicatie van de overheid via de radio en televisie.

Komende week krijgen mensen die tot de doelgroep behoren een kaart in de brievenbus. Daarop staat dat bewoners op het genoemde adres tussen 10 en 25 oktober een doosje jodiumtabletten ontvangen. Voor vragen en meer informatie kunnen mensen kijken op de website: www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button