Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Zwolle kiest voor diervriendelijke aanpak van overlast van ganzen in de stad

Zwolle – Een diervriendelijke aanpak van de overlast van ganzen in de stad, waarbij enerzijds de nesten worden behandeld zodat niet alle eieren uitkomen en anderzijds de groene plekken in de stad minder aantrekkelijk worden gemaakt voor ganzen. Langs die twee sporen hopen burgemeester en wethouders vanaf nu de overlast terug te dringen tot aanvaardbare proporties. In aanvulling op de beheersmaatregelen willen b en w ook meer gaan communiceren over ganzen in de stad.

Net als veel andere steden heeft ook Zwolle te maken met een toename van de overlast van ganzen binnen de bebouwde kom. Het gaat vooral om geluid en poep van de grote Canadese gans en de Grauwe gans, maar er komen ook signalen van bewoners die bang zijn voor agressieve ganzen, met name in de broedtijd en daarna als zij jongen hebben. Het aantal meldingen over hinder in Zwolle nam in 2021 toe en was voor de gemeenteraad aanleiding om geld beschikbaar te stellen voor de aanpak van de overlast.

Diervriendelijk beheer

In de diervriendelijke aanpak die Zwolle kiest is het doden van dieren niet aan de orde. Overigens heeft het weghalen van ganzen ook weinig zin, want ervaring leert dat daarvoor in de plaats in no time nieuwe ganzen vanuit het buitengebied de stad in komen. Daarom kiezen b en w voor een aanpak om de stad minder interessant te maken als broedplek voor de ganzen. Ze hebben daarover advies gevraagd aan een extern bureau. Het blijkt dat veel steden met dit vraagstuk worstelen en er nog weinig bekend is over wat werkt. Omdat het broedseizoen al heel snel begint gaan de gemeente en ROVA in ieder geval op korte termijn aan de slag met het behandelen van nesten om te zorgen dat er minder eieren met succes worden uitgebroed. Daarnaast willen b en w met bewoners van de plekken waar veel overlast wordt ervaren de te treffen maatregelen bespreken.

Ganzen zijn nu eenmaal onderdeel van de natuur in onze groene stad en hebben daarin hun plek B & W

 

Lerend beheren

Een belangrijk onderdeel van de aanpak is ook communicatie met bewoners. “Ganzen zijn nu eenmaal onderdeel van de natuur in onze groene stad en hebben daarin hun plek”, schrijven burgemeester en wethouders. Daar willen ze de Zwollenaren bewust van maken. “Met elkaar gaan we uitvinden hoe we de overlast van ganzen binnen de perken kunnen houden. Daarmee gaan we de komende jaren ervaring op doen, we gaan lerend beheren. Dat betekent ook dat we goed gaan monitoren, om zicht te krijgen op de omvang van het probleem. Zodat we ook de ontwikkelingen in de stad kunnen volgen en kunnen bepalen of het nodig is een grens te trekken.”

Zwolle hoopt met deze lerende aanpak een voorbeeld te zijn voor andere gemeenten die ganzenoverlast op een diervriendelijke manier willen aanpakken.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button