Voorpagina

Zwolle heeft 13 locaties op het oog voor sociale huurwoningen

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft 13 locaties in de stad op het oog om versneld sociale huurwoningen te bouwen. De woningen zijn bestemd voor Zwollenaren die op de wachtlijst staan. Daarnaast zal een deel van de woningen toegewezen worden aan statushouders. Dit zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Versnellingsactie I

De gemeente onderzoek al langere tijd, in het kader van de versnellingsactie I realisatie sociale huurwoningen,  de locaties op haalbaarheid voor sociale woningbouw. Onderstaande locaties moeten in totaal 300 sociale huurwoningen opleveren. Hiertoe is in oktober 2015 een besluit genomen door de gemeente Zwolle. Naast dat de woningcorporatie Delta Wonen gaat investeren in de bouw van de woningen doet ook de gemeente Zwolle een aanzienlijke financiële duit in het zakje. Dit om tegemoet te komen aan de steeds groter wordende vraag naar sociale huurwoningen. Of op alle genoemde locaties daadwerkelijk gebouwd gaat worden is de vraag. Dit hangt onder andere af van de kosten van ontwikkeling waarbij risico’s als bodemverontreiniging, asbestsanering en zittende huurders mee moeten worden genomen in het uiteindelijke besluit of er gebouwd gaat worden.

Versnellingsactie II

Naast woningen op deze locaties loopt er nog een zogenaamde ‘versnellingsactie II’ voor sociale huurwoningen. Er is extra semi-permanente woonruimte nodig voor de huisvesting van urgent woningzoekenden zoals economisch daklozen, uitstroom van beschermd wonen-trajecten en statushouders. Hierover zijn al afspraken gemaakt voor realisatie van 100 woningen in de flexibele schil. Daarnaast wil het stadsbestuur voor  de jaren 2016 en 2017 nog eens 100 woningen kunnen realiseren op bijvoorbeeld onbebouwde grond of in leegstaande kantoorpanden. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de ontwikkeling van flexibele woonconcepten. Zo kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om bestaande kantoorgebouwen om te bouwen of duurzame maar goedkope woningen met een kortere levensduur te bouwen.

Eemlaan

 • 31 sociale huurwoningen
 • start bouw: 2e helft 2017
 • project komt naast de te ontwikkelen Knarrenhof

Reggelaan

 • 18 sociale huurwoningen (in eerste instantie was sprake van 15 woningen en 11 appartementen, maar dit gaat niet door)
 • parkeergelegenheid moet binnen het plan worden opgelost
 • start bouw: rond 2e helft 2017
 • zittende huurders moeten er per 1 januari 2017 uit (hierover zijn afspraken gemaakt)
 • verricht bodemonderzoek geeft aanleiding tot nader onderzoek
 • asbestonderzoek is deels verricht en krijgt nog vervolg
 • of het pand daadwerkelijk gesloopt gaat worden en er woningen voor in de plaats komen is de vraag. De hoge kosten voor sloop en ontwikkeling en het relatief klein aantal woningen maakt deze locatie financieel minder aantrekkelij

Schubertstraat

 • 16 sociale huurwoningen
 • start bouw: 2e helft 2017
 • zittende huurder moet per 1 januari 2017 eruit

Monteverdilaan

 • Leegstaand pand naast woonzorgcentrum de Havezathe
 • Het was de bedoeling om hier 16 appartementen neer te zetten.
 • Delta Wonen wil de verdere ontwikkeling in samenhang met het naastgelegen Havezathe oppakken, hierdoor is er nog geen concreet plan

Hobbemastraat

 • bestaand schoolgebouw herontwikkelen naar 22 appartementen
 • parkeren op eigen terrein
 • of het door gaat is onzeker. Het was in eerste instantie de bedoeling om 28 appartementen te maken. Nu dit niet mogelijk blijkt staat het financiële resultaat onder druk
 • zittende huurders moeten per 1 april 2017 het pand uit

Brandweerkazerne

 • 29 appartementen
 • 6 woningen
 • start bouw: 4e kwartaal 2017
 • parkeren op eigen terrein
 • zittende huurders moeten per 1 april 2017 eruit

Katwolderplein (Blok B)

 • 40 appartementen
 • 6 woningen
 • start bouw: 2e helft 2017
 • parkeren deels op eigen terrein en deel op openbare weg

Kanonsteeg / Derde brede hoek

 • 11 appartementen
 • parkeren in de gemeentelijke parkeergarage Friesewal (naastgelegen)
 • er worden scenario’s onderzocht voor de coffeeshop in de Derde Bredehoek. Deze moet op grond van een bestuurlijk besluit op deze locatie blijven
 • onderzocht wordt of het voormalige pand van garage Martin ingepast of worden toegevoegd aan het plangebied
 • één van de panden is gekraakt
 • of er inderdaad overgegaan wordt op nieuwbouw is afhankelijk van het kostenplaatje
 • eventuele start bouw is daarom niet bekend

Friesewal / Dijkstraat

 • 37 appartementen te bouwen bovenop de gemeentelijke parkeergarage
 • het is de bedoeling om er een energie notaloos appartement gebouw van te maken
 • start bouw 4e kwartaal 2016

Hanzebad

 • mogelijk 55 woningen waarvan 2/3 sociale huurwoningen en 1/3 vrije sector. Maar ook aantallen van 100 à 120 woningen zijn onderzocht
 • het plan ligt nog in de definitiefase. Er wordt gekeken naar het aantal woningen, geluidsmaatregelen, ontsluiting en bereikbaarheid van het gebied, inclusief parkeren en het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte
 • voor een mogelijke subsidie is het wel noodzakelijk om in 2017 met de bouw te starten
 • start mogelijke bouw is hierdoor niet bekend

Lankhorst / Feniks

 • 42 appartementen in de sociale sector in blok 1 van de Feniks
 • SWZ neemt voor de zomer 2016 een besluit of ze het project daadwerkelijk gaat realiseren

Transitorium

 • 41 sociale huur appartementen en 9 sociale huurwoningen
 • start bouw: binnenkort
 • project is al aanbesteed

Stilohal

 • Staat op de onderzoekslijst voor bouw sociale huurwoning
 • Gemeente heeft nog niet bepaald of ze hier sociale huurwoningen wil neerzetten of vrije sectorwoningen
 • Kosten van realisatie van deze locatie zijn hoog door hoge boekwaarde en sloopkosten

Gerelateerde artikelen

Back to top button