Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Zwolle gaat nog eens 400 extra sociale huurwoningen bouwen

Zwolle – De gemeente Zwolle is van plan 700 extra sociale huurwoningen te realiseren binnen nu en 4 jaar. Dit is vastgelegd in prestatieafspraken ‘wonen’ die de gemeente Zwolle, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties met elkaar hebben gemaakt voor de periode 2016-2019.

700 zelfstandige huurwoningen

Het pakket aan 700 zelfstandige huurwoningen bestaat uit 300 woningen uit de versnellingsactie die al eerder door de gemeente was aangekondigd. Hier komen nog eens 400 woningen bij uit de reguliere bouwprogramma’s van de woningcorporaties. Deze zijn bedoeld voor mensen op de wachtlijst.

Aanvullende woningen voor urgent woningzoekenden en statushouders

Aanvullend is er extra semi-permanente woonruimte nodig voor de huisvesting van urgent woningzoekenden zoals economisch daklozen, uitstroom van beschermd wonen-trajecten en statushouders. Naast de eerder al afgesproken 100 woningen in de flexibele schil (red. woningen voor mensen die echt tijdelijk een betaalbare woning nodig hebben – in Zwolle o.a. woonunits aan de Oostzeelaan) bekijken de partijen of ze in de jaren 2016 en 2017 nog eens 100 woningen kunnen realiseren op bijvoorbeeld onbebouwde grond of in leegstaande kantoorpanden. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de ontwikkeling van flexibele woonconcepten.

Andere prestatieafspraken

Ook op andere gebieden zijn er prestatieafspraken gemaakt tussen de partijen. Zo moeten de huren beter passen bij het inkomen van de huurder en moet er gewerkt worden aan meer energiezuinige woningen. De andere thema’s waar afspraken over gemaakt zijn gaan over wonen en zorg, leefbaarheid en natuurlijke wijkvernieuwing.

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button