Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Zwolle Doet start project ‘bruggenbouwers’

Zwolse allochtone ouderen en Zwollenaren die op de armoedegrens leven, kunnen dit voorjaar zelf lotgenotencontacten starten. Zij volgen eerst een training, waarin ze leren hoe ze dit organiseren en hoe ze hun ervaringsdeskundigheid kunnen inzetten om anderen in beweging te brengen.

Het project heet ‘Bruggenbouwers’ en is een pilot van de gemeente Zwolle. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan vanaf nu.

De deelnemers zijn ervaringsdeskundigen; zij weten hoe het is om te leven op de armoedegrens en/of een allochtone oudere te zijn. Zij zijn bekend met de vragen, zorgen en belemmeringen, maar kennen ook de kansen en mogelijkheden. ‘Bruggenbouwers’ is een leertraject voor en door deze ervaringsdeskundigen. Het doel is om kwetsbare burgers binnen de eigen doelgroep te bereiken en activeren. De ervaring leert namelijk dat ervaringsdeskundigen mensen uit vergelijkbare situaties goed weten te bereiken.

De inhoud van de training is ontwikkeld door Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!, die de afgelopen jaren twee maal de training AMWAHT voor allochtone mantelzorgers organiseerde. De mantelzorgers wisten als ervaringsdeskundigen lotgenoten te bereiken en empoweren. Dit positieve sneeuwbaleffect wordt ook beoogd voor ‘Bruggenbouwers’.

Informatiebijeenkomst

Voor geïnteresseerden wordt op donderdag 29 januari een informatiebijeenkomst gehouden, aan de Assendorperstraat 46, tussen 9.30 en 12.00 uur. In de periode die volgt, tot 1 maart 2015, kan men zich aanmelden voor een selectiegesprek. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst, of meer informatie: Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!, 038 422 52 00, info@zwolledoet.nl. Mensen die ervaring hebben met de doelgroep, omdat ze afkomstig zijn uit het sociale netwerk van allochtone ouderen of mensen die leven op de armoedegrens, zijn ook van harte welkom.

Inhoud training

De training start op donderdag 5 maart. Gedurende 16 weken volgen de deelnemers iedere donderdag van 9.00 tot 13.00 uur training. Tijdens de training komen onderwerpen aan bod als het inzetten van ervaring, grenzen verleggen en bewaken, activeren, netwerken, empowerment. Naast dit theoretische gedeelte gaan de deelnemers in de praktijk aan de slag met onderwerpen als participatie, (geestelijke) gezondheid, werk en inkomen en armoedebestrijding.

Gerelateerde artikelen

Back to top button