BouwEconomieNieuws uit ZwolleVerkeerVoorpagina

Zwolle bereidt Hessenpoort 3 voor met aanleg van ovatonde en vaarduiker

Zwolle – De gemeente Zwolle legt al in het najaar van 2023 in het bedrijventerrein Hessenpoort een nieuwe ontsluiting aan, een zogenaamde ovatonde en daarna vanaf januari 2024 een vaarduiker. Met de activiteiten bereidt de gemeente de uitbreiding van het bedrijventerrein met Hessenpoort 3 voor. De ovatonde en vaarduiker zorgen er vervolgens voor dat Hessenpoort in de toekomst goed bereikbaar blijft. De werkzaamheden aan de weg veroorzaken vanaf 16 oktober hinder en omleidingen voor het verkeer. Verkeersborden ter plaatse geven dan de tijdelijke omleidingsroute aan.

De zuidzijde van het bedrijventerrein waaraan Hessenpoort 3 komt, wordt nu begrensd door de Holsteinstraat en Bohemenstraat. Dit deel van het bedrijventerrein heeft aan de westzijde slechts één ontsluiting met de Bentheimstraat. Een extra ontsluiting van het gebied is door de komst van Hessenpoort 3 nodig. De nieuwe ontsluiting met een zogenaamde ovatonde komt in het verlengde van de Mindenstraat ter hoogte van de Bentheimstraat en Holsteinstraat.

Ovatonde

Een ovatonde is een gelijkvloerse kruising voor het verkeer in de vorm van een ovale rotonde. In het middendeel van de ovatonde wordt de bestaande watergang doorgezet. Op de nieuwe ovatonde worden de aanliggende straten en fietspaden aangesloten. Zo krijgen de Benheimstraat, de Holsteinstraat, de Bohemenstraat en de Mindenstraat een aansluiting.

De Mindenstraat wordt vanwege de aansluiting op de Nieuwleusenerdijk de belangrijkste verbinding naar toekomstige Hessenpoort 3. Vooruitlopend op de realisatie van Hessenpoort 3 legt de gemeente deze verbinding in de periode van september tot en met december 2023 aan. Het bouwverkeer voor Hessenpoort 3 en het verkeer van de bestaande Hessenpoort kan alvast gebruik maken van deze nieuwe ontsluiting.

Vaarduiker

Nadat de ovatonde klaar is wordt aan de westelijke ontsluitingsweg een zogenaamde vaarduiker in de watergang aangebracht. Deze vaarduiker is noodzakelijk om de watergangen die in Hessenpoort 3 komen te verbinden met de bestaande watergang langs de Bentheimstraat. De werkzaamheden aan de vaarduiker starten in januari 2024 en duren tot juli 2024.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren