Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Zwemmen in rivieren en springen van bruggen levensgevaarlijk

Zwolle – De komende dagen wordt het zomers warm. Aanleiding voor Rijkswaterstaat om, zoals elk jaar, te waarschuwen voor zwemmen in rivieren en kanalen en het springen van bruggen: het is levensgevaarlijk en bijna altijd verboden. Elk jaar zijn er helaas toch weer doden en gewonden te betreuren. Rijkswaterstaat zet de gevaren op een rij.

Natuurlijk gevormde strandjes langs de rivieren lijken ervoor uit te nodigen het water in te gaan. Pootje badende mensen en zwemmers staan echter vaak niet stil bij de gevaren van de soms snel stromende rivieren en de gevolgen van langsvarende binnenvaartschepen.

Gevaar scheepvaart

Een belangrijk gevaar voor zwemmers vormt de scheepvaart. Grote schepen hebben een zuigende werking en veroorzaken een sterke stroming en draaikolken. Iemand die veilig in ondiep water denkt te staan, kan worden meegetrokken met het terugtrekkende water. Zwemmers zijn bovendien vanaf een schip nauwelijks zichtbaar. En ook al ziet een schipper ze wel: een groot schip kan niet zomaar vaart minderen of uitwijken.

Kramp en onderkoeling

Door stroming en diepteverschillen kan de temperatuur van het water sterk wisselen. Als zwemmer kan je door koud water kramp krijgen of onderkoeld raken. Het zwemmen wordt daardoor ook voor geoefende zwemmers bemoeilijkt of soms zelfs onmogelijk, met alle gevolgen van dien.

Boete van 140 euro

Zwemmen is op veel plaatsen niet alleen gevaarlijk, maar ook verboden. Je riskeert een boete van 140 euro als je zwemt:
›in de vaarweg van rivieren
›in kanalen
›in de buurt van wachtplaatsen of afmeerplekken voor schepen
›in de buurt van een brug, sluis, stuw of ballenlijn
›in de routes van veerponten
›in en rond havens
›in snelvaargebieden
›op plekken die specifiek aangewezen zijn als verboden gebied

Die klap komt hard aan

Springen van bruggen is wellicht spannend, maar brengt serieuze risico’s met zich mee. Een brug is vaak hoger dan deze lijkt en door de klap op het water kan een springer botbreuken of een klaplong oplopen. Door het troebele water is niet te zien wat er onder water ligt. Fietsen en winkelwagentjes op de bodem kunnen nare verwondingen veroorzaken. En als een springer een onder de brug doorvarend schip over het hoofd ziet, zijn de gevolgen helemaal niet te overzien. Net zoals het zwemmen bij een brug verboden is, is ook het springen van bruggen verboden.

Voorlichting en handhaving

Mobiel verkeersleiders van Rijkswaterstaat patrouilleren op het water om de regels te handhaven en zwemmers voor te lichten. Ook helpen zij, samen met de hulpdiensten, bij het zoeken naar en bergen van drenkelingen.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren