Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleVoorpagina

Zomerkermis blijft in Park de Weezenlanden

Zwolle – De afgelopen twee jaar was het nog tijdelijk, maar nu is het door de gemeente definitief gemaakt: de zomerkermis vindt voortaan plaats in Park de Wezenlanden. Onderzoek heeft uitgewezen dat er draagvlak is voor die locatie bij zowel exploitanten, ondernemers en omwonenden. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling, veiligheid en het beperken van overlast voor de gemeente doorslaggevend om voor deze locatie te kiezen. Van 12 tot en met 21 augustus kan de kermisliefhebber zoals het nu lijkt ook zonder coronabeperkingen in Park de Wezenlanden terecht.

Binnenstad wordt anders ingericht

De strategische agenda binnenstad zorgt voor een verschuiving in het centrum van Zwolle. De binnenstad wordt steeds meer een verblijfsgebied waarin leefbaarheid en recreëren centraal staan. Het is de vraag of de kermis ruimtelijk nog wel past in de binnenstad als de openbare ruimte anders wordt ingericht. In Park de Wezenlanden ziet de gemeente meer mogelijkheden voor de eventuele doorontwikkeling van de kermis.

Meer mogelijkheden voor doorontwikkeling kermis

In 2020 en 2021 vond de kermis ook al plaats in Park de Wezenlanden. In verband met de coronamaatregelen moest er worden uitgeweken naar een ruimere locatie.
De bezoekersaantallen in 2021 kwamen overeen met de aantallen zoals de binnenstad die kende voor de coronacrisis. Ook zijn er de afgelopen twee jaar weinig klachten ontvangen over de kermis. Zo wordt bijvoorbeeld het geluid centraal geregeld en is dit naar binnen toe gericht, wat geluidsoverlast naar de omgeving zoveel mogelijk beperkt. Een ander voordeel is dat Park de Wezenlanden beter en sneller bereikbaar is voor hulpdiensten in geval van een calamiteit.

Er samen een succes van maken

Ondernemers in Park de Wezenlanden kijken positief aan tegen de kermis op deze locatie. Hoewel de kermisexploitanten en -bonden een voorkeur hebben voor de kermis op locatie in de binnenstad, zien ook zij kansen voor de kermis in Park de Wezenlanden. De gemeente zal samen met belanghebbenden bekijken welke mogelijkheden er zijn en hoe ook deze zomer zowel families als jongeren in Zwolle weer kunnen genieten van een gezellige kermis.

Gerelateerde artikelen

Back to top button