Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Woningzoeker hanteert nieuwe woningwet: woning passend bij inkomen

Nieuwe Woningwet

De Woningzoeker gaat vanaf 1 december de sociale huurwoningen via de nieuwe regels van passend toewijzen aanbieden. Mensen die naar een sociale huurwoning willen verhuizen, mogen alleen nog een woning huren met een huur die past bij hun inkomen. Hiermee willen we voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen terecht komen of andersom.

Ingeschreven bij De Woningzoeker

Iedereen die staat ingeschreven bij De Woningzoeker, moet op korte termijn zelf de inkomens- en huishoudgegevens op ‘Mijn pagina’ controleren en aanpassen. Dat voorkomt teleurstellingen als een aangeboden woning wordt teruggetrokken als blijkt dat de inkomensgegevens niet kloppen.

Spoed-, wens- en vrije sectormodule

De woningen worden via drie modulen toegewezen. Mensen met een inkomen tot € 34.911 kunnen alleen een passende woning zoeken in de spoed- en/of wensmodule. Bij een inkomen hoger dan € 34.911, kan alleen een woning in de vrije sector module worden gezocht.

Passend toewijzen

In onderstaand schema ziet u hoe hoog de huur van uw woning maximaal mag zijn. Dit is afhankelijk van uw inkomen, huishoudsamenstelling en leeftijd. Bij de Belastingdienst kunt u uw jaarinkomen opvragen via telefoon 0800 – 0543.

Zwolle/Kampen

Uw situatie huishoudinkomen kale huurprijs
Eén persoonshuishouden Tot € 21.950 Tot € 576,87
Eén persoonshuishouden Van € 21.950 tot € 34.911 Van € 576,88 tot € 710,68
Twee persoonshuishouden Tot € 29.825 Tot € 576,87
Twee persoonshuishouden van € 29.825 tot € 34.911 Van € 576,88 tot € 710,68
Drie en meerpersoonshuishouden Tot € 29.825 Tot € 618,24
Drie en meerpersoonshuishouden Van € 29.825 tot € 34.911 Van € 618,25 tot € 710,68
Vrije sectormodule* Vanaf € 34.911 Vanaf € 650,00

* Per woningadvertentie wordt vermeld voor welke doelgroep (inkomen) deze woning beschikbaar is.

Gerelateerde artikelen

Back to top button