EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Woningen Schuurmanstraat uit 1956 gesloopt; A1 locatie behouden voor sociale woningbouw

Zwolle – Donderdagavond 14 juli heeft Openbaar Belang aan de 180 bewoners van de Wiecherlickstraat en Schuurman­straat verteld dat hun woningen vanaf 2021 gesloopt worden. In 2026 staan er, zo wordt nu verwacht, zo’n 230 nieuwe sociale huurwoningen, met veel meer wooncomfort maar ook met gelijke woonlasten in vergelijking met nu.

Terugkeermogelijkheden

Tijdens een eerdere informatiebijeenkomst eind 2014 hebben de bewoners gehoord dat sloop/nieuwbouw het meest aannemelijke scenario is. Gisteravond kwam het definitieve besluit dan ook niet als een grote verrassing. Wel waren de bewoners aangenaam verrast door de mededeling dat de bewoners kunnen terugkeren naar de nieuwbouw. Dat er allemaal sociale huurwoningen worden teruggebouwd, werd ook als zeer positief ervaren.

27709840844_30e2d7e4ab_z

Renoveren of sloop/nieuwbouw

Openbaar Belang onderzoekt al lange tijd de toekomst van deze woningen en dit gebied. De vraag is steeds ‘renoveren of sloop/nieuwbouw’? Duidelijk is dat Openbaar belang een structurele oplossing wil voor de vocht-, schimmel en tochtproblemen in de woningen. Vanwege de grote impact van het besluit hebben ook het afgelopen jaar nog onderzoeken plaatsgevonden, waarbij gekeken is wat de gevolgen zijn voor de bewoners, de woningen en de financiën. Uiteindelijk is gebleken dat sloop/nieuwbouw de voorkeur heeft boven renovatie.

Bestuurder Gerke Brouwer:

Door sloop/nieuwbouw kunnen we tocht-, vocht- en schimmelklachten het beste oplossen, goede wooncomfort bieden en financieel gezien is het ook de beste oplossing. Ook voor onze bewoners, want het streven is dat de woonlasten voor de bewoners bij nieuwbouw ongeveer gelijk blijft aan de huidige woonlasten van deze woningen. De huren gaan weliswaar wat omhoog, maar blijven passen bij de laagste inkomens. Maar daarentegen gaan de energielasten en servicekosten omlaag.

28247666061_4a18a10d62_z

Nieuwbouw

Wat er precies komt is nog niet duidelijk. Dat hangt af van het stedenbouwkundig plan dat eind 2017 vastgesteld moet zijn. Bedoeling is dat er een mix aan woningen komt. Een deel is specifiek gericht op ouderen, met goede toegankelijke woningen, waardoor er beter zorg kan worden ontvangen in de woningen (denk aan ruimte voor rollator of scootmobiel). Maar ook komen er kleinere appartementen onder meer voor starters.

Openbaar Belang wil graag sociale huurwoningen behouden op deze plek. Sterker nog, de corporatie wil deze prachtige locatie, dichtbij de stad, voor meerdere huurders bereikbaar maken.

Gerke Brouwer:

‘Stedenbouwkundige verkenningen geven aan dat er ruimte is voor 50 extra woningen. Die ruimte willen we graag benutten om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te laten zien en deze extra woningen toe te voegen om daarmee een bijdrage te leveren aan de verlaging van de wachtduur voor sociale huurwoningen.’

27710674303_a8e5d31377_z

Planning

Duidelijk is dat er gefaseerd gesloopt en gebouwd gaat worden. Hierdoor blijft het plan beheersbaar en hoeven er bijvoorbeeld niet op hetzelfde moment 180 huishoudens te verhuizen. De precieze fasering is in het voorjaar van 2018 bekend. De planning is dat de sloop van de eerste woningen plaats vindt in 2021. De oplevering van de laatste nieuwbouw kan dan in 2026 plaatsvinden. De bewoners hebben Openbaar Belang tijdens de avond extra input gegeven, die de corporatie kan gebruiken bij het verder uitwerken van de fasering.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button