Nieuws uit ZwolleVoorpaginaWonenZwarte Waterzone

Woningen in uitwaarden Holtenbroek een stap dichterbij

Zwolle – Wonen in de uitwaarden nabij Holtenbroek. Als het aan het college, Bemog en BPD ligt is dat straks mogelijk. Volgens het college wordt het gebied waterveilig ontwikkeld, ondanks dat het gebied kan overstromen. Het college van B&W stemde deze week in met het stedenbouwkundig ontwikkelplan. Het plan is nu klaar om ter besluitvorming voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.

Volgens het college heeft het gebied heeft een unieke ligging langs het Zwarte Water. ”En is nu voor veel Zwollenaren nog niet toegankelijk omdat het deels achter hekken ligt en er bedrijven gevestigd zijn. Met de ontwikkeling van de Zwarte Waterzone wordt dit deel van de stad een uniek woon-, werk- ,en recreatiegebied. Tegelijkertijd wordt het gebied groener en helemaal klimaatadaptief ingericht, dat wil zeggen dat rekening wordt gehouden met het toekomstige klimaat”, aldus het college

In 2019 stelde de gemeenteraad de gebiedsvisie voor de Zwarte Waterzone vast. In de gebiedsvisie staan de plannen en ideeën voor het gebied en de spelregels voor de ontwikkeling. In het stedenbouwkundig ontwikkelplan staat de verdere uitwerking van de plannen voor het gebied.

Wat zijn de plannen?

Even opfrissen, wat waren ook alweer de plannen? Het gaat om bouwplannen voor woningen in het Zwarte Water, buiten de dijken bij Holtenbroek. Deze plannen komen voort uit de omgevingsvisie van de Gemeente Zwolle uit 2018. De plannen stuitten op tegenspraak van buurtbewoners, PvdA Zwolle en Groen Holtenbroek.  Het plan gaat over twee locaties, namelijk de Stadsoevers, dit zijn de bestaande jachthavens, en de Stadskade, dit is het industriegebied Triferto/Botermanhaven. Het is volgens het college de bedoeling om deze twee gebieden groener, opener, toegankelijker en levendiger te maken. Want een deel van het gebied ligt nu nog achter hekken: “Holtenbroek biedt straks aan haar eigen en ook aan nieuwe bewoners een prachtige nieuwe woon-, werk- en verblijfslocatie”, geeft wethouder Ed Anker van ruimtelijke ontwikkeling aan.

Bewust zijn over leven met het water

Volgens het college liggen er kansen in het gebied bij het Zwarte Water: ”Het is een natuurlijk verschijnsel dat buitendijkse gebieden onder water lopen. Het plangebied is onderdeel van het regionale watersysteem, en heeft voldoende buffer om tijdens hoogwater voldoende doorstroming te houden in de rivier.” Het college geeft daarnaast aan dat het gebied kan meegroeien met het klimaat: ”Toekomstige bewoners wonen in overstroombaar gebied en gaan leven met wisselende waterhoogtes. Er komen hoogteverschillen in de uiterwaarden, waardoor de verschillen in het waterpeil direct zichtbaar wordt. Dit draagt bij aan het bewustzijn over het leven met water en het veranderende klimaat, niet alleen bij de bewoners.”

Voorzichtigheid

Zwolle is de eindhalte van het stroomgebied van de Vecht. Daarnaast verzamelen alle weteringen tussen Deventer en Sallandse Heuvelrug zich in Zwolle. Ook ligt Zwolle in de nabijheid van de IJssel. De lage ligging van Zwolle tussen al dit water heeft in het verleden al vaak tot problemen en rampen geleid. Joop Steinvoorte van Groen Holtenbroek denkt dat het niet verstandig is om daar in de uitwaarden te gaan bouwen. ”Een projectontwikkelaar heeft het snode plan om hier woningen te gaan bouwen. We hebben de ervaringen uit Limburg. Het is een voorbeeld hoe slecht het kan gaan wanneer we niet voorzichtig omgaan met buitendijkse bebouwing. Het water moet wegkunnen. Als je buitendijks gaat bouwen, zorgt dat voor belemmeringen. Dat moet je niet hebben.”, aldus Steinvoorte.

Bij Deltion (Stadskade / industrieterrein waar voorheen Triferto gehuisvest zat) wordt het gebouw elf lagen hoog met een totale hoogte van circa 38 meter. Dan de Stadsoevers: Bij Dijkzicht (bij de Twistvlietbrug) komt een gebouw met 11 woonlagen op een parkeerlaag en zal de totale hoogte circa 35 meter beslaan. Bij de Hanze gaat het om 12 woonlagen op een parkeerlaag. Dat komt uit op een hoogte van ongeveer 40 meter.

Meedenken

Buurtbewoners konden in verschillende sessies meepraten over de plannen voor dit gebied. Input en reacties zijn volgens het college waar mogelijk ook meegenomen in het stedenbouwkundig ontwikkelplan.  Er zijn volgens het college nog zaken die verder uitgewerkt worden en waar bewoners over mee kunnen denken. Dit zijn onder andere de inrichting van het openbaar groen en de architectuur van de woningen. Ook het onderdeel verkeer moet nog verder worden uitgewerkt. Dit doet de gemeente samen met de ontwikkelende partijen en waar mogelijk ook de omwonenden.

Vervolg

De gemeenteraad moet nog instemmen met de bestemmings- of omgevingsplan.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button