Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Windmolens achter Zwolle Zuid, bij Langenholte en Tolhuislanden zijn meest kansrijk

Zwolle РDe gemeente Zwolle wil windmolens alleen toestaan in de buitengebieden van Zwolle en niet in de bebouwde kom.  Dit blijkt uit de donderdag verschenen Zwolse Energiegids die door de gemeente is uitgegeven. In de gids zijn verkenningskaarten opgenomen die aangeven waar in Zwolle potentiele moge-
lijkheden zijn voor grootschalige duurzame energie.

205 kiloton CO2 reductie in 8 jaar

De gemeente Zwolle wil de komende jaren flink inzetten op duurzame energie. In 2015 werd in de hele gemeente nog 580 kiloton CO2 gebruikt. Over 8 jaar, in 2025 moet dit 205 kiloton minder zijn. In 2050 wil Zwolle helemaal energieneutraal zijn. Om dat te realiseren moet er niet alleen bespaard worden op grijze energie, maar moet er ook extra groene (duurzame) energie en warmte worden opgewekt. De gemeente denkt dan aan grootschalige opwekking van duurzame energie via wind, zon, geothermie en waterkracht.

Verkenningskaarten

Op welke plekken deze duurzame energie mogelijk zou kunnen worden opgewekt heeft Zwolle verkenningskaarten opgesteld. Eerst is onderzocht welke plekken in Zwolle beschikbaar zijn op basis van de landelijke wet- en regelgeving op dit gebied. Daarna zijn deze plekken getoetst op het effect op de omgeving en de bijdrage die deze energieopwekking heeft op andere sociale en economische doelen van de gemeente.

Voor windenergie richt Zwolle zich in eerste instantie op kansrijke gebieden (groen) bij Tolhuislanden aan de noordoostkant van Zwolle en in het zuiden van Zwolle, bij Harculo en Hoog-Zuthem. Daarnaast wil ze voor de gebieden die aangeduid zijn als Natura 2000 gebieden (geel) nader onderzoeken.

Windmolens

Windturbines kunnen volgens de verkenningskaarten mogelijk geplaatst  worden in de buitengebieden. Het gaat dan om de landerijen achter Zwolle Zuid (Harculo en Hoog-Zuthmen, nabij het buurtschap
Windesheim), extra windturbines bij het al bestaande windpark Tolhuislanden (Zwolle Noord naast A28) en in Langenholte bij Aa-landen.

Wethouder Duurzaam Michiel van Willigen benadrukt de gekozen richting voor windenergie: ‚ÄúVoor windenergie richten we ons in eerste instantie op kansrijke gebieden bij Tolhuislanden aan de noordoostkant van Zwolle en in het zuiden van Zwolle, bij Harculo en Hoog-Zuthem.‚ÄĚ

Toch worden andere locaties niet uitgesloten. De gemeente wil onderzoeken of het plaatsen van windmolens in Natura 2000 gebieden en Nationale landschappen mogelijk is. Het gaat dan om de gele gebieden in de verkenningskaart waaronder het gebied bij Mastenbroek.

Wat betreft de afstand van windmolens tot woningen blijft de gemeente vasthouden aan de wettelijke normen en kiest hierbij niet voor verruiming. Uitgaande van windmolens met een masthoogte en rotordiameter van 100 meter is de aan te houden afstand daarmee 400 meter. Als vuistregel kan worden aangehouden dat de minimale afstand tussen geluidsgevoelige bestemmingen en windmolens  vier keer de masthoogte moet zijn.

Zonne-energie ook op- of boven het maaiveld

Zonne-energie wil de gemeente met name inzetten als het kan worden gecombineerd met ander gebruik van de grond of ruimte.  Er wordt daarom ingezet op zonne-energie op daken van woningen en bedrijfspanden. Maar niet alle dakconstructies zijn sterk genoeg om de zonne-panelen te dragen. Daarom komen ook andere locaties in beeld zoals geluidswallen of -schermen  of op water (zonne-energie én zandwinning, waterberging, natuurdoeleinden) . Dit betekent wel dat de zonne-panelen meer zichtbaar worden omdat ze op- of boven het maaiveld worden geplaatst.

Onvoldoende energieopbrengst

Toch is het niet realistisch om te verwachten dat de volledige vraag naar elektriciteit binnen de gemeente Zwolle
met zonnepanelen wordt opgewekt”, zo staat er in de Zwolse Energiegids. ” Daarvoor is zonne-energie met een
opbrengst van ongeveer 0,8 MW (conform rvo.nl) per hectare (het equivalent van 480 tot 580 huishoudens),
simpelweg te ineffici√ęnt. Er zit in zonne-energie echter wel potentie om een aanzienlijk deel van de Zwolse
energieopgave op te wekken.”

 

Overige duurzame energie

De kansen voor opwekking van stroom uit waterkracht lijken beperkt en liggen met name bij de kribben in de IJssel. Voor het winnen van warmte uit de diepe ondergrond (geothermie) is er op dit moment één kansrijk gebied in beeld aan de noordzijde van de stad. Deze geothermiebron kan naar verwachting voor een beperkt deel voorzien in de warmtevraag.

Waterkracht verkenning

 

 

Verkenning geometrie

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button