Onderwijs & Wetenschap

Windesheimstudenten gaan elkaars levensverhalen optekenen

Windesheim ontvangt € 80.000,- subsidie van het ministerie van OCW voor project om gelijke kansen in het hoger onderwijs te bevorderen.

Echte verhalen werken

‘Echte verhalen werken’, zegt Windesheimdocent Floor van Renssen. Vanuit die gedachte start komend studiejaar bij Windesheim het project ‘Verhalen in een superdiverse wereld’, waarbij studenten elkaars levensverhaal optekenen. ‘Windesheim heeft 22.000 studenten die allemaal verschillend zijn. Verschillend als het gaat om bijvoorbeeld etniciteit, religie, gender en sociale achtergrond. Met dit project trainen we studenten in het optekenen van verhalen en koppelen we hen aan studenten met een compleet andere achtergrond. Door elkaar te ontmoeten en leren kennen, worden zij bewuster van de verschillen en inspireren zij elkaar.’

De levensverhalen kunnen volgens Van Renssen op vele manieren in het onderwijs gebruikt worden. ‘Studenten leren van elkaar, maar ook bij docenten zorgt het voor meer bewustwording. Authentieke verhalen zijn een goede basis om gesprekken met elkaar te voeren op het gebied van intervisie en professionele identiteitsontwikkeling. De verhalen beklijven en roepen vragen op, zoals: ‘wat herken jij hierin en wat zou jij doen als je in zijn schoenen stond?’.

Students-4-Students

Bijna een jaar geleden lanceerde toenmalig onderwijsminister Jet Bussemaker de campagne Students-4-Students, om gelijke kansen in het hoger onderwijs te bevorderen. Tot 2021 stelt het ministerie € 1 miljoen beschikbaar voor projecten die bijdragen aan inclusief hoger onderwijs. De campagne wordt uitgevoerd door ECHO (Expertisecentrum Diversiteitsbeleid).

Deze week werden het Windesheimproject en 13 andere projectvoorstellen door Ingrid van Engelshoven (de huidige minister van Onderwijs) gehonoreerd. Windesheim ontvangt € 80.000,- voor het project over de levensverhalen van studenten, dat een looptijd heeft van drie jaar. Het project gaat komend studiejaar met 50 studenten van start en richt zich niet alleen op ontmoetingen tussen Windesheimstudenten, maar ook op de verbinding met het mbo. In het tweede jaar van het project zullen studenten van Windesheim en mbo-studenten elkaar opzoeken om elkaar te leren kennen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button