Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieProvinciale Staten verkiezingen 2015Voorpagina

Windesheim studenten in gesprek met bestuurders provincie en waterschap

Statenleden en bestuursleden gastdocent

Studenten van Hogeschool Windesheim krijgen maandag 2 en dinsdag 3 maart een gastles van bestuurders van de provincie Overijssel en het Waterschap Groot Salland.

Op 18 maart 2015 zijn er voor het eerst gecombineerde verkiezingen voor provincie en waterschap. Reden voor bestuurders van beide bestuurslagen om samen jongeren op te zoeken.

Op 2 maart gaan Statenleden Henk Veltkamp (VVD), Marco van der Vegte (CDA) en Anneke Beukers (PvdA) en leden van het Algemeen Bestuur van het waterschap Femmy le Clercq (Algemene Waterschapspartij), Bert Hinnen (Water natuurlijk) en Herma Nap (CDA) met de studenten in gesprek over de democratie, de provincie en het waterschap.

Op 3 maart staan Statenlid Alida Renkema (CDA) en Algemeen Bestuursleden Ad Nijhuis (VVD) en Herman Odink (CU) voor de klas.

De les is onderdeel van het project (Jong) Overijssel doet mee! Met dit project bereikt de provincie Overijssel jaarlijks meer dan 4.500 jongeren persoonlijk via gastlessen, Democratiespelen, Statenspelen, de Jongerenraad Overijssel en debatbijeenkomsten zoals de Overijssel Debat Award.

Alle lessen worden begeleid door een moderator van ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat.

Lastige vragen

Waar is een provincie verantwoordelijk voor, wat doet een waterschap en wat hebben ze met elkaar te maken. Het zijn voor jongeren geen gemakkelijke vragen.

Democratie onder schooltijd

De provincie Overijssel en het Waterschap Groot Salland vinden het belangrijk om jongeren meer te betrekken bij de democratie. Sinds vier jaar werkt de provincie hierin samen met ProDemos. Ook Waterschap Groot Salland laat jonge stemmers in aanloop naar de verkiezing graag zien hoe ze invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van het waterschapsbestuur en hiermee ook op de besteding van hun belastinggeld.

Gerelateerde artikelen

Back to top button