Nieuws uit ZwolleOnderwijs & WetenschapVoorpagina

Windesheim en VIAA scoren zeer goed in het begeleiden van studenten met een functiebeperking

Zwolle – Hogeschool Windesheim staat in de categorie grote hogescholen op de eerste plaats wat betreft het begeleiden van studenten met een functiebeperking. In de categorie kleine hogescholen scoort de Hogeschool VIAA in Zwolle op alle onderdelen significant hoger dan het hbo-gemiddelde. Ze staat op de tweede positie in de ranglijst van kleine Hoge scholen.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.), in opdracht van het Expertisecentrum handicap + studie. Steeds meer studenten met een functiebeperking weten, volgens het rapport, hun weg te vinden naar het hoger onderwijs. Dyslexie en dyscalculie zijn de meest voorkomende beperkingen in het hbo en het wetenschappelijk onderwijs.  Ook een chronische ziekte, ADHD en een psychische aandoening zijn veel voorkomende functiebeperkingen.

Windesheim
Windesheim

Windesheim

Windesheim scoort op alle thema’s boven het landelijk gemiddelde en is ten opzichte van vorig jaar op vrijwel alle onderdelen gestegen. Studenten bij Windesheim zijn met name tevreden over de toegankelijkheid, het begrip van docenten en medestudenten voor hun beperking en de manier waarop docenten het onderwijs aanpassen aan hun mogelijkheden. Ook de tevredenheid over de intake is gestegen.

Floor Alles, teamleider van Windesheims Studiesuccescentrum: “Studeren met een functiebeperking is binnen Windesheim al jaren een belangrijk thema en een groot deel van de medewerkers is hier op de een of andere manier bij betrokken: van docenten en studentendecanen tot huismeesters en van de afdeling ict tot de roosteraars. Deze eerste plaats is een mooie beloning voor al die inzet.”

Bij Windesheim studeren circa 2.700 studenten met een functiebeperking, 13% van het totale aantal studenten. Dyslexie is de meest voorkomende beperking, maar het aantal studenten met een neurologische beperking zoals autisme en ADHD stijgt gestaag. Daarnaast zijn er grote groepen studenten met psychische aandoeningen en verschillende chronische ziektes. Floor Alles: “Uit dit onderzoek en uit gesprekken met studenten halen we jaarlijks een aantal verbeterpunten. Zo hebben we het afgelopen jaar veel tijd en energie gezet op het verbeteren van het intakeproces en het vereenvoudigen van de procedures rondom tentamenvoorzieningen”.

Ruimte voor verbetering is er met name op het gebied van voorlichting en speciale begeleiding, zo blijkt uit het landelijke onderzoek. Expertisecentrum handicap + studie en studentenorganisaties LSVb en ISO pleiten voor een actieplan. Floor Alles: ‘Als Windesheim scoren we flink boven het landelijk gemiddelde, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering. Bijvoorbeeld op het vlak van voorlichting en informatievoorziening. Hoewel er het afgelopen jaar een veelheid aan nieuwe informatie beschikbaar is gesteld, voldoet dit blijkbaar nog niet volledig aan de informatiebehoefte van onze (aspirant)studenten. Daar gaan we met onze studenten over in gesprek.”

VIAA

Hogeschool Viaa wordt door studenten met een functiebeperking goed beoordeeld met een 7,4 als cijfer. Dat levert een tweede plaats in de categorie kleine hogescholen, net achter de particuliere hogeschool TIO. Grote tevredenheid is er met name over het begrip van docenten voor de beperking die hun handicap met zich meebrengt, de hulpmiddelen om goed te kunnen studeren en de begeleiding van docenten.

Jaap Noppers, studentendecaan bij Viaa, is erg blij met de goede beoordeling. “Ik ben hier erg blij mee. We hebben hier vorig jaar veel tijd ingestoken. Samen met studenten met een functiebeperking hebben we ronde tafelgesprekken gevoerd. Met de uitkomsten zijn we aan de slag gegaan. Zo hebben we er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de voorzieningen meer op maat zijn gemaakt en dat de bereikbaarheid van het gebouw, ondanks de verbouwing, voor studenten met een handicap goed is.”

 

Rapport ‘Studeren met een functiebeperking 2017’

Het rapport ‘Studeren met een functiebeperking 2017’ is gemaakt door Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I) in opdracht van het Expertisecentrum handicap + studie. Aan meer dan 280.000 studenten is gevraagd of ze een functiebeperking hebben, of deze hen belemmert bij het studeren en in welke mate hun opleiding hen bijstaat met passende opvang, begeleiding en voorzieningen. Ruim 39.000 studenten gaven aan één of meer functiebeperkingen te hebben.

 

Lees rapport

Gerelateerde artikelen

Back to top button