EconomieVoorpaginaZorg & Welzijn

Wezo en gemeentelijke afdeling WRA samen verder in overheids-bv

Zwolle – De medewerkers van de gemeentelijke afdeling Werk, re-integratie en arbeidsparticipatie (WRA) en Wezo, de organisatie die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunt, gaan samen verder in een nieuwe organisatie. Hierdoor ontstaat één effectieve organisatie voor de uitvoering van de Participatiewet en de sociale
werkvoorziening. Een organisatie die inwoners helpt en ondersteunt bij het vinden en
houden van werk en die samen met onderwijs, partners in de regio en werkgevers
bijdraagt aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Het samen laten gaan van de gemeentelijke afdeling en Wezo is een logische stap in de
samenwerking die beide organisaties de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Een werkwijze die
kandidaten voorbereidt op werk, waarin wordt aangesloten bij de vraag van werkgevers, en
waarin de samenwerking met onderwijspartners, werkgevers in (regio) Zwolle en met het Sociaal wijkteam intensief is. Door dit in één organisatie onder te brengen krijgen nog meer inwoners een kans om mee te doen op de arbeidsmarkt. Voor de medewerkers met een SW-indicatie die nu bij Wezo werken heeft deze verandering in de organisatiestructuur geen gevolgen.

Overheids-bv

Het college stelt de gemeenteraad voor om als organisatiestructuur een overheids-bv te kiezen. Na bespreking door de gemeenteraad, neemt het college een definitief besluit. Naar verwachting kan in januari 2018 de bv formeel worden opgericht. Vervolgens wordt een inrichtingsplan voor de nieuwe organisatie opgesteld en uitgevoerd. Hierin worden de opdracht, het profiel en de sturing van de organisatie uitgewerkt. De nieuwe organisatie kan in de zomer van 2018 operationeel zijn. De personele consequenties voor de medewerkers van WRA en Wezo worden ook in die tussenliggende periode verder uitgewerkt.

Het college heeft de ambitie om op langere termijn toe te werken naar een publiek- private
samenwerking bij de uitvoering van de Participatiewet. Dit betekent dat werkgevers een grotere rol krijgen bij de uitvoering van de opdracht om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt in de regio. De overheids-bv is een eerste aanzet tot deze gewenste situatie op langere termijn. Deze opgave zal de komende jaren verder worden verkend en uitgewerkt.

Gerelateerde artikelen

Controleer ook
Close
Back to top button